Agricultura

La Xylella amenaça els cítrics per primera vegada a la UE

12/01/2023

El mes de desembre passat el Govern de Portugal va actualitzar la zona demarcada de Xylella fastidiosa a l'àrea metropolitana de Porto. I per primera vegada a Europa no només es va confirmar la presència d'aquest bacteri en cítrics sinó que es va apuntar que la infecció s'havia produït en una subespècie ?la X. fastidiosa fastidiosa? molt rarament descrita en aquest cultiu.


A aquesta malaltia, la lluita contra la qual és catalogada com a "prioritària" per la normativa de la UE, caldria afegir-hi una altra amenaça igualment situada al top 20 dels patògens forans amb més impacte econòmic, social i mediambiental: la consolidació del focus de mosca oriental de la fruita (Bactrocera dorsalis) detectat aquest estiu passat al sud d'Itàlia, i que també afecta els cítrics. Una tercera malaltia "prioritària" aguaita des del 2018 aquest cultiu, aquesta vegada des de la ribera sud de la Mediterrània, a Tunísia.


Un estudi recent de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) acaba de demostrar, amb models matemàtics i de manera irrefutable, que aquest fong ?reiteradament detectat en partides importades de l'Argentina o Sud-àfrica? és perfectament capaç d'assentar-se a les zones mediterrànies europees. Atesa la gravetat de la situació generada per aquestes i altres amenaces de primer ordre per al sector, com la presència dels dos vectors de l'HLB a Portugal (Trioza erytreae) i a Israel (Diaphorina citri), el Comitè de Gestió de Cítrics (CGC) diu obertament que el sector citrícola espanyol viu en "un estat d'alerta fitosanitària permanent".


Els resultats del laboratori lusità apunten que els cítrics afectats per la Xylella fastidiosa podrien haver estat infectats per la subespècie fastidiosa, diferent de la multiplex que afecta els ametllers d'Alacant però que també és present a Mallorca. Atès que aquesta subespècie s'associa a la malaltia de Pierce a la vinya i a la cremada foliar de l'ametller a Amèrica i no a la clorosi variegada dels cítrics ?que es vincula a una altra, la pauca, també present a Eivissa i Itàlia?, es tractaria d'un subtipus que rarament afecta els cítrics.


La X. fastidiosa fastidiosa, de fet, només havia estat descrita excepcionalment per alguns autors en certes espècies de rutàcies. La Xylella és un patogen bacterià transmès per vectors molt abundants a totes les zones citrícoles i associat a malalties greus en un ampli rang de vegetals. Més de mig miler de plantes poden ser hostes de la malaltia, la majoria silvestres, algunes ornamentals i alguns fruiters. Però fins ara, als quatre països europeus on s'havia confirmat (Itàlia, França, Portugal i Espanya) només s'havia detectat en 174 tipus de plantes, i cap de la família dels cítrics.


D'idèntica gravetat es podria catalogar el nou focus de Bactrocera dorsalis confirmat al sud d'Itàlia aquest estiu. No va ser la primera incursió del paràsit a la UE però sí la més rellevant. La mosca oriental es va detectar també a la regió de Campània ja el 2018 i posteriorment es va trobar també a França. La monitorització duta a terme al país transalpí ha permès confirmar ara que l'insecte s'està multiplicant en camps de taronges i altres fruiters de la zona.