Sabies que

La UE vol impulsar la reutilització de l'aigua per al regatge agrícola

01/03/2019

La reutilització d'aigu?es residuals tractades per al regatge agrícola ha rebut fa poc l'impuls del Parlament Europeu, que va aprovar una nova legislació per contrarestar l'escassetat en èpoques de sequera. Aquesta legislació defineix els requisits mínims de qualitat per reutilitzar aquestes aigu?es, i estableix les obligacions per a la producció, la distribució i l'emmagatzematge, com també les mesures de gestió de riscos.


Les aigu?es regenerades després de ser tractades en instal·lacions especialitzades es podran utilitzar per a tot el regatge agrícola, tant si són conreus alimentaris com no alimentaris, i la Comissió Europea haurà d'avaluar en un termini de cinc anys si aquestes aigu?es també podran tenir altres usos.


Objectiu de la nova normativa: passar dels 1.100 milions de m3 d'aigua reutilitzada actualment als 6.600 milions de m3 el 2025 amb una inversió de menys de 700 M?