Pesca

La UE i el Regne Unit acorden les possibilitats de pesca per al 2023

04/01/2023

La UE ha celebrat un acord amb el Regne Unit sobre les possibilitats de pesca per al 2023 pel que fa a les poblacions de peixos que comparteixen bilateralment a l'Atlàntic nord-oriental.


L'acord contribuirà a una gestió conjunta sostenible de les poblacions de peixos que són presents en aigües de les dues parts, així com a proporcionar estabilitat i previsibilitat a les flotes i als operadors. S'aplica a més de 74 poblacions i garanteix possibilitats de pesca de més de 350.000 tones a la flota de la UE, el valor de les quals s'estima en uns 1.000 milions d'euros d'acord amb els preus històrics de desembarcament, ajustats en funció de la inflació.


Amb l'acord, es posa fi a les terceres consultes anuals sobre les possibilitats de pesca entre la UE i el Regne Unit dins del marc de l'Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit. Aquest acord inclou tots els recursos pesquers compartits i gestionats conjuntament en aigües de la UE i del Regne Unit, i estableix límits de captures totals admissibles per al 2023 pel que fa a les poblacions compartides i l'accés recíproc a la pesca de la tonyina blanca.


L'acord, basat en els millors dictàmens científics disponibles sobre l'estat de les poblacions de peixos, facilitats pel Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (CIEM), té en compte principis de sostenibilitat i gestió importants, com ara el rendiment màxim sostenible i el criteri de precaució, que són fonamentals en la política pesquera comuna (PPC) de la UE i en el capítol de pesca de l'Acord de Comerç i Cooperació.


A més, les dues parts es van comprometre a avançar en diverses línies de treball concretes per millorar la gestió sostenible de les poblacions de peixos compartides al llarg del proper any al si del Comitè Especialitzat en Pesca UE-Regne Unit, que inclou una revisió de les mesures tècniques per protegir les poblacions vulnerables a totes les conques marítimes.