Agroeconomia

La UE presenta UN pla d'acció per desenvolupar la producció ecològica

18/05/2021

La Comissió Europea va presentar el 25 de març passat un pla d'acció per desenvolupar l'agricultura ecològica amb l'objectiu general d'impulsar la producció i el consum d'aquesta mena de productes i d'assolir que el 25 % del sòl agrícola es dediqui a aquesta mena de pràctiques ecològiques d'aquí al 2030, per ajustarse d'aquesta manera al Pacte Verd europeu i a les estratègies "De la granja a la taula" i "Biodiversitat".


Aquest pla presenta un llistat de 23 accions estructurades entorn de tres eixos (impulsar el consum, augmentar la producció i continuar millorant la sostenibilitat del sector) per vetllar per un creixement equilibrat.


En aquest sentit, la CE anima els Estats membres a formular plans d'acció ecològics nacionals per incrementar el percentatge nacional de l'agricultura ecològica. En l'actualitat, hi ha grans diferències entre els estats quant a la proporció de sòl agrícola que actualment es dedica a l'agricultura ecològica, que oscil·len entre el 0,5 % i més del 25 %.


Així mateix, els plans d'acció nacionals d'agricultura ecològica han de complementar els plans estratègics nacionals de la PAC, mitjançant l'establiment de mesures que vagin més enllà de l'agricultura i del que s'ofereix en el marc d'aquesta política.


PROMOCIÓ DEL CONSUM


Segons la CE, l'augment del consum de productes ecològics serà crucial per animar els agricultors a adoptar l'agricultura ecològica i incrementar-ne així la rendibilitat i la resiliència. Amb aquesta finalitat, el pla d'acció proposa diverses mesures concretes, entre les quals hi ha les segu?ents: informar i comunicar sobre la producció ecològica, promoure el consum de productes ecològics, estimular un ús més gran d'aquesta agricultura als menjadors públics a través de la contractació pública i augmentar la distribució d'aquests productes en el marc del programa escolar de la UE.


Les mesures també tenen per objecte, per exemple, prevenir el frau, augmentar la confiança dels consumidors i millorar la traçabilitat dels productes bio.


AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ


Segons les dades de la CE, en l'actualitat, al voltant del 8,5 % de la superfície agrícola de la UE es dedica a cultius ecològics, i les tendències indiquen que, amb la taxa de creixement actual, s'assolirà el 15-18 % d'aquí al 2030. Aquest pla d'acció aportaria una sèrie d'eines per donar un nou impuls i assolir el 25 %.


Encara que el pla se centra en gran mesura en l'"efecte crida" de la demanda, la PAC continuarà sent un instrument clau per donar suport a la reconversió cap a l'agricultura ecològica. Actualment, al voltant de l'1,8 % (7.500 M?) de la PAC es destina a donar suport a l'agricultura ecològica, i la futura PAC inclourà uns règims ecològics amb un pressupost d'entre 38.000 i 58.000 M? per al període 2023-2027.


A més de la PAC, altres instruments primordials són l'organització d'activitats d'informació i la creació de xarxes per intercanviar millors pràctiques, la certificació d'agrupacions d'agricultors en lloc d'únicament individus, la recerca i la innovació, l'ús de la cadena de blocs i altres tecnologies per millorar la traçabilitat, una transparència més gran del mercat, el reforç de la transformació local i a petita escala, el suport a l'organització de la cadena alimentària i la millora de la nutrició animal.


MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT


Per acabar, el pla també pretén continuar millorant el comportament de l'agricultura ecològica des del punt de vista de la sostenibilitat.


Amb aquesta finalitat, les mesures se centraran a millorar el benestar dels animals, vetllar per la disponibilitat de llavors ecològiques, reduir la petjada de carboni del sector i reduir al mínim l'ús de plàstics, aigua i energia.


A més, la CE té la intenció d'augmentar el percentatge de recerca i innovació i dedicar almenys el 30 % del pressupost de mesures de recerca i innovació en l'àmbit agrari i rural a temes relatius al sector ecològic.


ACCIONS DESTACADES QUE PREVEU EL PLA D'ACCIÓ


· Crear plans d'acció nacionals: cada Estat membre haurà de desenvolupar una estratègia nacional amb accions relacionades, terminis clars i objectius.


· Dotar d'un pressupost específic i augmentat l'R+D per a productes ecològics.


· Crear un dia ecològic anual arreu de la UE per conscienciar sobre l'agricultura ecològica.


· Integrar els productes orgànics en els criteris mínims obligatoris per a la contractació pública sostenible.


· Fer un estudi sobre el preu real dels aliments, inclòs el paper de la fiscalitat, per tal de desenvolupar recomanacions.


· Enfortir els serveis d'assessorament agrícola com a part dels sistemes de coneixement i innovació agrícoles.


· Animar els Estats membres a donar suport a la implementació de biodistrictes.


· Crear un pressupost específic per promoure els productes orgànics el 2021 i els anys segu?ents.


MÉS DE 72 MILIONS D'HECTÀREES AL MÓN


Més de 72 milions d'hectàrees es dedicaven al món, l'any 2019, a la producció ecològica, un 1,6 % més que l'any anterior. Espanya entra en el podi com a tercer país del món amb més superfície d'aquesta producció: 2,35 Mha, només per sota d'Austràlia (35,6 Mha) i l'Argentina (3,6 Mha), i també ocupa el primer lloc a Europa en superfície bio (el 10,2 % de la nostra superfície agrària útil, SAU, és ecològica), seguida de França (2,2 Mha) i Itàlia (1,9 Mha).


Així mateix, al món el mercat bio va créixer un 9,2 % el 2019, que es va situar en els 108.000 M?, amb Espanya a l'últim lloc del top ten, amb una facturació de 2.133 M? (en el total d'Europa, 45.046 M?, ocupa el setè lloc per valor econòmic), i avui comptem amb més de 50.000 operadors ecològics, amb uns increments en un 20 % dels exportadors i els comercialitzadors, respectivament. En consum d'aquesta mena d'aliments, Espanya ja gairebé situa la seva despesa en 50 euros per capita a l'any, xifra que creix un 17 % respecte a l'any anterior.


Quant al total nacional de la SAU, el rànquing de comunitats autònomes amb un percentatge més gran de superfície destinada a la producció ecològica es modifica, i és Catalunya qui ocupa la primera posició, amb un 22 %, seguida d'Andalusia, amb un 21 %, i Navarra, amb un 19 %.


Aquestes són les dades principals que posa de manifest l'Informe Anual de la Producción Ecológica en España, que ha presentat recentment a Sevilla l'Associació Professional Espanyola de la Producció Ecològica (Ecovalia), referent de la producció bio al país i que enguany celebra el 30 aniversari.