Agricultura

La UE acorda normes transitòries que regiran el camp europeu

01/07/2020

Les institucions europees van acordar aquest dimarts un reglament que servirà de transició fins que entri en vigor la nova Política Agrícola Comuna (PAC), que assegura el suport necessari als productors i als pagesos durant els anys vinents.


El Parlament Europeu i el Consell van tancar un acord polític provisional i parcial sobre aquestes disposicions, que inclouran el 2021 i el 2022 en comptes d'un sol any com havia proposat inicialment la Comissió Europea.


L'objectiu és assegurar que els pagesos, els ramaders i altres beneficiaris de la PAC continuïn rebent les ajudes de manera regular, sense canviar-ne les condicions d'admissibilitat fins que entrin en vigor els plans estratègics de la futura PAC, cosa que no serà possible fins al mes de gener del 2023.


A més de garantir que no s'interrompran les ajudes directes i de desenvolupament rural, permetrà accedir més de pressa a les compensacions que van lligades a la gestió de riscos i a les ajudes nacionals, segons un comunicat del Consell. Per exemple, el llindar per activar les compensacions per les severes caigudes d'ingressos i les pèrdues causades per esdeveniments climàtics adversos, brots de malalties animals o vegetals o infestacions de plagues es podrà reduir de pèrdues del 30% a pèrdues del 20%.


També es donarà als Estats membres més marge per donar suport als pagesos, especialment durant la crisi de la COVID-19, per exemple amb la relaxació de les normes sobre ajudes estatals per permetre a les autoritats nacionals calcular l'impost que deuen els pagesos sobre la bases dels ingressos que tenen.


La durada dels nous projectes plurianuals de desenvolupament rural centrats en l'agricultura ecològica, el benestar animal i les mesures agroambientals i climàtiques s'allargarà durant cinc anys en comptes de tres com proposava Brussel·les.


"Em sento molt satisfeta amb el resultat, és un acord polític parcial provisional que facilitarà al sector una estabilitat molt necessària durant dos anys", va dir al seu compte de Twitter l'eurodiputada Elsi Katainen, ponent del document.


L'aprovació definitiva del reglament de disposicions transitòries ara queda pendent de l'acord sobre els fons de la PAC que, al seu torn, estan vinculats al mou marc financer plurianual que està en plena negociació.


L'eurodiputada socialista Clara Aguilera ha indicat que, en una declaració institucional adjunta al text acordat, s'ha expressat la voluntat del Parlament Europeu "de mantenir el pressupost de la PAC, almenys als nivells del marc financer actual, al nivell del suport actual a les regions ultraperifèriques i la creació d'una reserva de crisi que no depengui de retallades en els pagaments directes."