Ramaderia

Tractaments tèrmics per lluitar contra les emissions ramaderes

19/09/2019


Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha constatat que el tractament tèrmic per piròlisi i carbonització hidrotermal dels residus ramaders potreduir les emissions de diòxid de carbonifins a un 97 %.


La UPM ha informat avui en un comunicat que l'objectiu eracomparar les propietatsdels biocarbons (materials obtinguts per piròlisi) i els hidrocarbons (materials obtinguts per carbonització hidrotermal) preparats a partir del tractament tèrmic del fem de conill.


A més, els experts han comprovat que la reducció de la pèrdua de nutrients com el fòsfor i el nitrogen després del tractament tèrmic converteix aquests materials enfertilitzants d'alliberament lentque poden augmentar el rendiment dels conreus. Les propietats físiques de l'hidrocarbó fa que sigui un material susceptible de serutilitzat en la formulació de substrats de conreureduint la sobreexplotació de les torberes, segons els científics.


La producció de residus ramaders a la Unió Europea supera els 1,4 bilions de tones anuals, i la principal utilització és l'aplicació a sòl agrícola com a esmena orgànica.


">">">