Agricultura

El termini de sol·licituds dels ajuts de la PAC 2021 s'amplia fins al 15 de maig

16/04/2021

Els sol·licitants dels ajuts de la PAC 2021 tindran 15 dies més per completar i registrar les sol·licituds, fins al dia 15 de maig. No obstant, les sol·licituds es podran modificar durant un mes, és a dir, fins al 15 de juny.


El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern d'Aragó ha fet una aposta clara per augmentar la superfície de producció ecològica, i ha incrementat un 50% el pressupost per als PDR d'Aragó per a les campanyes 2021 i 2022, fins a arribar als 10 milions d' euros.


Aragó és un gran productor d'agricultura ecològica. Supera les 60.000 hectàrees certificades, d'entre les quals destaca el cereal ecològic, que suposa més del 9% de la producció espanyola. El Comitè Aragonès d'Agricultura Ecològica (CAAE) aconsegueix augmentar el nombre d'operadors any rere any, i supera els 1.000 agricultors i ramaders certificats en producció ecològica.


En aquest sentit, es recorda que aquells agricultors i ramaders que hagin apostat per la producció ecològica tenen la possibilitat de sol·licitar els ajuts d'Agricultura i Ramaderia Ecològica a través de l'esmentada sol·licitud d'ajuts PAC 2021, també fins al 15 de maig i, a més, s'han d'inscriure en el Registre de Producció Ecològica gestionat pel Comitè Aragonès d'Agricultura Ecològica abans del 15 de juny.


El segell CAAE és una de les marques de qualitat diferenciada de el Govern d'Aragó. El suport a l'agricultura ecològica des de la institució passa per posar el focus en la promoció i comercialització, però també en la transformació digital.


A més, el Govern d'Aragó, en aquesta campanya 2021, ha fet passos ferms per avançar en la digitalització del sector a l'hora de presentar les sol·licituds d'ajuts, i ha estès el control per monitorització a tot el territori. Saragossa ja té tota la província monitoritzada en aquesta campanya, mentre que Osca i Terol es completaran en el pròxim any.


A més, s'han millorat les aplicacions SGA@pp i SGAFot per a accedir a informació dels expedients d'ajuts i per dur a terme fotografies georeferenciades. Una altra eina fonamental en el procés de digitalització és la implantació de l'administració electrònica. Per fer-ho possible es va obrir un període excepcional perquè les entitats col·laboradores que confeccionen la sol·licitud informàtica dels ajuts poguessin oferir als sol·licitants la possibilitat del seguiment de la tramitació dels expedients. Cal destacar que la resposta de les entitats col·laboradores ha estat molt positiva, sobretot la de les cooperatives.


Pel que fa a la declaració de les superfícies de pastura cal assenyalar que, per precaució i per evitar riscos de creació de condicions artificials i fraus, els sol·licitants que declarin superfícies de pastura permanents de titularitat pública han de saber que l'activitat de pasturatge ha de ser real i efectiva i amb animals de la pròpia explotació, tal com diu la normativa d'aplicació que persegueix l'eliminació de l'anomalia que suposa rebre un ajut per una pràctica (el pasturatge) que no es duu a terme.