Agricultura

La superfície de reg eficient a Espanya se situa en 2.943.088 hectàrees

03/06/2021

La superfície regada a Espanya va arribar 3.831.181ha el 2020 i es va mantenir pràcticament estable, amb un increment del 0,06% en comparació amb el 2019 (3.828.747ha) i de l'1,5% en comparació amb el 2018 (3.774. 286ha), segons les dades de l'Enquesta sobre Superfícies i Rendiments de Cultius a Espanya (ESYRCE), del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.


En aquest context, els regs més eficients suposen prop del 77% de la superfície de reg, amb 2.943.088ha, de les quals 2.058.322ha corresponen al sistema de reg localitzat i 884.766ha al grup constituït per aspersió i automotriu. D'altra banda, altres 888.094ha encara es reguen per gravetat.


Per comunitats autònomes, Canàries és la comunitat que té més superfície de cultiu regada en comparació amb la seva superfície, seguida de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia, Catalunya i Andalusia. Les comunitats que presenten major superfície de regadiu total són Regió de Múrcia, Andalusia i Comunitat Valenciana.


Pel que fa als cultius, en el grup d'hortalisses destaca el sistema de reg localitzat, amb un 52,15%, que inclou la superfície d'hivernacle. En aquest grup també tenen rellevància el reg per aspersió (21, 51%), l'automotriu (14,22%) i el reg per gravetat (12,13%). El sistema que més ha crescut en els últims anys ha sigut el reg localitzat (26,37%), implantat en 429.617ha noves des de l'any 2010. Aquesta evolució cap al reg localitzat és coherent amb les polítiques desenvolupades en els últims anys per aconseguir una agricultura més sostenible a través d'un ús més eficient de l'aigua.


Entre els cultius llenyosos més regats hi ha l'ametller, que gairebé ha triplicat la seva superfície regada des de l'any 2015 degut a l'auge de la implantació d'aquest cultiu.


L'Enquesta sobre Superfícies i Rendiments de Cultius a Espanya recull anualment informació sobre els sistemes de reg en parcel·la i els cultius que les ocupen.


Aquest estudi actualitza l'anàlisi dels regadius agrícoles espanyols al període 2010-2020, els resultats del qual permeten caracteritzar el sistema o tipus de reg a Espanya. D'una banda s'estableix la relació entre el sistema de reg i els diferents sectors agrícoles i, d'una altra, s'estudia la distribució d'aquests sistemes de reg en les comunitats autònomes.