Al dia

La superfície agrària ecològica s'incrementa un 8 %

24/01/2023

La superfície destinada a la producció ecològica a Espanya va augmentar el 8% en el 2021 enfront de l'any anterior, fins a aconseguir els 2.635.442 hectàrees, i situa ja la superfície agrària útil (SAU)dedicada a la producció ecològica en el 10,79%.


En producció vegetal destaca l'augment d'hectàrees dedicades als cultius permanents (+18%), especialment la fruita seca (+35%), les plataneras i subtropicals (+25%), els cítrics (+21%) i l'olivar (+16%). Dins dels cultius arables (+15%), s'ha produït un creixement de plantes collides en verd per a alimentació animal (+39%).


Quant a producció animal, ha augmentat el nombre d'activitats ramaderes eco en aconseguir les 9.247 explotacions ramaderes (+20% respecte a l'any anterior). En concret, en oví (+24%), boví (+22%), caprí (+15%) i porcí (+15%).


Per part seva, l'aqüicultura bio ha disminuït la seva producció fins a les 4.891 tones (-35%). Les explotacions aqüícoles han baixat un 4% i se situen en 167.