Agricultura

La superfície agrària ecològica es va incrementar un 8 % i va superar els 2,6 milions d'hectàrees el 2021

27/09/2022

La superfície destinada a la producció ecològica a Espanya va augmentar un 8% el 2021 en comparació amb l'any anterior, fins a assolir els 2.635.442 hectàrees, i situa ja la superfície agrària útil (SAU) dedicada a la producció ecològica en el 10,79%. Aquestes dades, que són provisionals fins que EUROSTAT en publiqui les definitives, confirmen la tendència de creixement dels darrers anys, i col·loquen Espanya com un dels principals productors ecològics per superfície de la Unió Europea i del món.


Aquests resultats estan recollits a les estadístiques de producció ecològica corresponents a l'any 2021, que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat a la seva pàgina web coincidint amb la commemoració del dia internacional de la producció ecològica, i que elabora a partir de les dades que envien les comunitats autònomes.


En producció vegetal destaca l'augment d'hectàrees dedicades als cultius permanents (+18%), especialment la fruita seca (+35%), les plataneres i subtropicals (+25%), els cítrics (21%) i l'oliverar (16%). Dins dels cultius arables (+15%), s'ha produït un creixement de plantes collides en verd per a alimentació animal (+39%).


Pel que fa a la producció animal, ha augmentat el nombre d'activitats ramaderes ecològiques i s'han assolit les 9.247 explotacions ramaderes (+20% respecte de l'any anterior). En concret, en bestiar oví (+24%), bòvids (+22%), cabrum (+15%) i porcí (+15%). El nombre de caps de bestiar puja especialment en el bestiar boví (+20%), oví (+17%), porcí (+11%) i cabrum (+9%).


L'aqüicultura ecològica ha disminuït la producció fins a les 4.891 tones (-35%). En destaca la producció de musclos amb 2.806 tones. Les explotacions aqüícoles han baixat un 4% i se situen en 167.


El nombre d'operadors ha augmentat un 16% des de l'any 2020, i ja arriben als 58.485. Aquest increment s'ha observat en gairebé totes les activitats: productors primaris (19%), establiments industrials (12%) i comercialitzadors (7%).


Si tenim en compte que un mateix operador pot exercir diverses activitats diferents, el nombre total d'activitats ha arribat a les 62.320, fet que suposa una pujada del 16,87% respecte de l'any anterior.


Les activitats industrials ecològiques registrades han crescut un 5% i se situen en 10.920. La producció vegetal ha arribat als 9.436, entre els quals destaquen la manipulació i la conservació de fruita i hortalisses i l'elaboració de begudes. La producció animal ha pujat a 1.484, especialment la indústria càrnia i làctia.