Indústria

La societat espanyola consolida el seu compromís amb el reciclatge del vidre

18/02/2021

Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya, ha publicat les dades de recollida selectiva corresponents al 2020.


En un any marcat per la COVID-19, a Espanya es van recollir a través del contenidor verd un total de 843.049t de residus d'envasos de vidre, que situen l'aportació de cada ciutadà en 17,8kg (uns 61 envasos per persona). Es tracta d'una dada molt positiva, ja que reflecteix el compromís dels ciutadans amb el medi ambient i amb el reciclatge fins i tot en un moment de gran incertesa i crisi sanitària.


Els espanyols van reciclar una mitjana de gairebé vuit milions d'envasos al dia, uns 5.500 envasos de vidre cada minut. Un any més, les comunitats autònomes que han registrat una taxa de recuperació per habitant més alta han sigut les Balears (28kg/hab.), Euskadi (26,3kg/hab.), La Rioja (24kg/hab.), Navarra (23,8kg/hab.) i Catalunya (22,1kg/hab.). Pel que fa a les capitals de província, destaquen Donostia-San Sebastià (34,23kg/hab.), Vitòria (22,3kg/hab.), Bilbao (21,88kg/hab.), Pamplona (21,69kg/ hab.) i Barcelona (20,84kg/hab.).


Així, Espanya consolida la tendència positiva i ascendent en termes de reciclatge de la última dècada. De fet, segons dades oficials emeses pel MITERD (2018), la taxa de reciclatge a Espanya se situa en un 76,8%, una xifra superior a la mitjana de la Unió Europea (75,8%) i de països de l'entorn com Portugal (61,1%), Regne Unit (68,5%), Itàlia (73,4%) i França (76,2%).


El 2020 els ciutadans van acudir puntualment als 235.259 contenidors verds que hi ha repartits per tota la geografia espanyola, 4.309 més que el 2019. A més de tot el vidre depositat en els iglús pels espanyols, Ecovidrio ha pogut recuperar 63.750t de vidre a través de 21 plantes de tractament de residus urbans, i els ha reintroduït en el cicle productiu per fabricar nous envasos.


El compromís dels espanyols, a prova de pandèmia


Els estudis mostren que durant l'exercici passat els ciutadans han reciclat més envasos de vidre consumits, i això referma l'ascens de la taxa de reciclatge i confirma que l'hàbit travessa un dels seus millors moments.


Com és lògic, en termes absoluts, el 2020 va registrar un descens en les tones recollides a través del contenidor verd d'un 6% degut als tancaments i restriccions del turisme en general i del sector HORECA en particular. Aquest últim sector és el responsable de la generació de més del 50% dels envasos de vidre del mercat, de manera que, en línies generals, s'han reduït els residus d'envasos de vidre que s'han posat en circulació. Malgrat això, la caiguda se situa significativament per sota del descens del consum estimat en envasos de vidre al voltant de l'11%, en línia amb la caiguda del PIB.


A més del compromís ciutadà, aquestes dades han sigut possibles gràcies a l'esforç dut a terme durant la pandèmia per tota la cadena de valor del reciclatge d'envasos de vidre a Espanya. Considerat com un servei essencial, durant el confinament van seguir actives des del primer dia les més de 1.000 rutes setmanals de recollida de residus coordinades per Ecovidrio, igual que les 15 plantes de tractament i reciclatge d'envasos de vidre, les 18 plantes de tractament de residus urbans i les 13 vidrieres que hi ha a Espanya.