Agricultura

S'obre la consulta pública de reconeixement d'organitzacions de productors en el sector de l'oliverar

10/02/2022

S'inicia el procediment de consulta pública del projecte de reial decret per al reconeixement d'organitzacions de productors i les seves associacions en el sector de l'oliverar.


Aquest reial decret permetrà aprofitar les noves oportunitats que ofereix la normativa comunitària per millorar la rendibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat mediambiental del sector oleícola espanyol a través de les accions que les organitzacions poden dur a terme d'entre les que es recullen en el reglament de l'organització comuna de mercats dels productes agraris.


Aquestes mesures es podran dirigir a resoldre les debilitats del sector, detectades en els treballs de diagnòstic i anàlisi realitzats per elaborar el Pla estratègic de la PAC (2023-2027), principalment per incrementar la dimensió econòmica i social de les explotacions oleícoles i millorar així la seva contribució al teixit de les zones rurals on s'assenten.


Així mateix, les organitzacions del sector podran acollir-se als suports que es desenvolupin en el marc de la futura intervenció sectorial de l'oliverar tradicional que Espanya ha decidit implementar i que disposa d'un pressupost de 30 milions d'euros anuals. Aquests suports permetran implementar millores a les explotacions, a través d'accions col·lectives que ajudin a incrementar la rendibilitat i la viabilitat d'aquest tipus d'explotacions tradicionals.