Agricultura

S'han assignat 10,7 milions d'euros de nous drets de la reserva nacional de pagament bàsic de la PAC

25/02/2022

El Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA) ha resolt l'assignació de la reserva nacional del règim de pagament bàsic corresponent a la campanya 2021 per un import total de 10.754.682,54 per a 2.115 beneficiaris, la majoria joves agricultors, d'acord amb el que preveu la normativa nacional sobre l'assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC). L'assignació mitjana per beneficiari és de 5.084,96 euros.


El valor dels nous drets es correspon amb el valor mitjà dels drets de la regió on siguin les parcel·les dels sol·licitants de la reserva nacional. A més, si l'agricultor beneficiari ja disposa de drets amb anterioritat i el seu valor és inferior al de la mitjana regional, els valors unitaris anuals s'incrementen fins a arribar a aquesta mitjana.


Cal destacar que els joves agricultors han estat els beneficiats principals de l'assignació de la reserva nacional del 2021, atès que 1.811 joves han percebut un total de 9.369.978,01 euros, amb una assignació mitjana per beneficiari de 5.173,93 euros. Aquests joves agricultors, a més, es podran beneficiar d'un pagament complementari, que suposa el 50% de l'import mitjà dels drets activats, fins a un màxim de 90 drets. Per tant, el mecanisme d'assignació de la reserva nacional unit a aquest pagament complementari és un suport anual fonamental a la renda dels joves que s'han incorporat al sector agrari.


Així mateix, la reserva nacional de pagament bàsic ha concedit a altres agricultors que comencen l'activitat agrària un total de 1.384.704,53 euros a repartir entre 304 beneficiaris. Això suposa una assignació mitjana de 4.554,95 euros per beneficiari.