Sabies que

El sector ramader espanyol avalarà amb un segell el compromís amb el benestar animal

01/09/2019

L'ajut complementari a joves agricultors gairebé es va triplicar en la campanya 2018 de la PAC, en què va passar dels 18,5 M? de la PAC 2017 a 51,63 M?, segons va informar el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), després que s'incrementés del 25 % al 50 % el valor dels drets de pagament bàsic dels titulars, gràcies a l'augment de la incorporació de joves en aquesta campanya i a la decisió del Ministeri d'Agricultura, permesa pel reglament Òmnibus comunitari, de duplicar l'import que es concedeix de forma individual.


Des de la Reserva Nacional es van concedir en la PAC 2018 gairebé 17,8 M?, en benefici de 3.214 agricultors (mitjana de 4.907 euros/beneficiari). Gairebé un 87 % del total (2.793 beneficiaris) van ser joves, amb 13 M? d'import (mitjana de 4.351 euros) i els altres 421 van ser agricultors no joves que s'havien incorporat a l'activitat, amb gairebé 2,71 M? d'import de drets de pagament bàsic assignats (6.435 euros).


En el període ordinari de pagament (que va acabar el 30 de juny passat) el FEGA havia abonat 5.007 M? dels ajuts de la PAC, desglossats de la manera segu?ent:


Un 32,2 % dels fons comunitaris previstos del FEADER per al segon pilar de la PAC ?desenvolupament rural? en el període 2014- 2020 s'havia executat a Espanya fins al 30 de juny passat per part dels 17 programes autonòmics i del Programa Nacional de Desenvolupament Rural.