Sabies que

El sector ramader espanyol avalarà amb un segell el compromís amb el benestar animal

01/09/2019

Les interprofessionals més importants de la nostra producció animal estan treballant en un segell que s'anomenarà "Compromís Benestar Animal" i que identificarà els productes que compleixin amb requisits encara més exigents que els que preveuen les actuals normatives europea i nacional.


Participen en el projecte les interprofessionals de porcí ibèric (ASICI), de conill (INTERCUN), d'oví i caprí (INTEROVIC), de porcí de capa blanca (INTERPORC), de pollastre (PROPOLLO) i de vacum (PROVACUNO), per oferir un plus al consumidor dels seus productes.


"Compromís Benestar Animal" mostra la voluntat i determinació de tot el sector carni per avançar en aquest camp. Aquest segell comú implica la certificació de les produccions en benestar animal, sanitat, profilaxi, bioseguretat, manipulació i traçabilitat, de manera que es reforça la seguretat alimentària.


Té uns requisits encara més exigents que els de la normativa europea


Amb aquesta finalitat, les interprofessionals esmentades van acordar crear un comité científic independent que coordinarà, avalarà i vigilarà el compliment dels diferents reglaments en cada subsector ramader, que recolliran requeriments més estrictes que els previstos actualment. Amb aquest segell, els consumidors podran reconèixer, amb una imatge comuna, els productes que s'han obtingut complint amb les màximes exigències en aquestes matèries, al llarg de tota la cadena productiva.


Aquesta iniciativa és pionera al món i reflecteix el compromís del sector ramader espanyol amb el benestar animal, matèria en què és un referent internacional i disposa de la normativa més avançada del món.