AgroBank

El sector agroalimentari, clau per l'economia espanyola durant la pandèmia de la COVID-19

02/11/2020

El sector agroalimentari s'ha convertit en un sector bàsic durant la pandèmia de la COVID-19 a l'exercir una activitat essencial per al proveïment d'aliments a la població. Durant els mesos de confinament, tota la cadena alimentària formada per agricultors, ramaders, pescadors, cooperatives, així com per la indústria alimentària, majoristes, comerç minorista, distribució i logística, va haver d'adaptar-se ràpidament per poder garantir el proveïment d'aliments a la població.


En línia amb aquesta situació, CaixaBank Research ha publicat recentment "L'Informe sectorial agroalimentari 2020" que posa de manifest que el sector agroalimentari és un pilar essencial de l'economia espanyola, sent un dels menys afectats per la crisi. El sector primari va guanyar pes en el conjunt de l'economia espanyola en el segon trimestre de 2020, aportant el 3,8% del PIB, en comparació amb la contribució del 2,7% que va registrar el 2019. De manera similar, l'evolució del seu mercat laboral ha estat relativament favorable i ha registrat una menor destrucció d'ocupació, amb una menor proporció de treballadors afectats per ERTO.


La importància de les exportacions agroalimentàries espanyoles


La bona actuació del sector agroalimentari durant la crisi sanitària té, en part, relació amb l'evolució de les exportacions agroalimentàries durant aquest període, ja que gran part de la producció del sector, aproximadament 50.000 milions d'euros, es destina a l'exportació, convertint-se així en la quarta economia exportadora del sector a la Unió Europea i la setena a nivell mundial. Durant els mesos de gener a juliol, les exportacions del sector agroalimentari espanyol es van incrementar un 4,9% interanual en un context en el qual el comerç internacional ha sofert amb especial duresa l'impacte de la crisi.


En aquest sentit, productes com la carn de porcí, les fruites i algunes verdures fresques han sigut els productes amb major demanda, destacant el repunt de les exportacions de cítrics a Europa i de carn de porcí a Àsia. En quant a les regions que presenten un major increment d'exportacions, entre gener i juliol de 2020, destaquen Aragó i El País Basc amb un 33,8% i un 13,3% respectivament més que l'any anterior durant el mateix període.
El consum a la "nova normalitat"


L'estudi elaborat per CaixaBank Research destaca que la crisi sanitària i el confinament viscut durant el primer semestre de l'any han generat un canvi radical en els patrons de consum alimentari de les famílies espanyoles en els quals ha guanyat pes el consum a casa. Mitjançant les dades internes de despesa amb targetes espanyoles i estrangeres en els TPV de CaixaBank, s'observa que la despesa en supermercats i grans superfícies d'alimentació va repuntar amb força durant l'estat d'alarma creixent prop d'un 50% interanual. Per contra, durant els mesos de confinament el consum fora de la llar a establiments com a hotels, restaurants i cafeteries es va desplomar. La despesa a establiments de restauració va registrar caigudes superiors al 90% entre la segona quinzena de març i finals d'abril. Al maig, la despesa en restauració amb targetes espanyoles va començar a recuperar-se de forma relativament ràpida i va repuntar notablement durant els mesos d'estiu.Per la seva part, el comerç electrònic ha viscut un auge durant aquesta crisi. L'ús del canal online per la compra d'aliments ha augmentat durant aquest període, en part per minimitzar els desplaçaments i el contacte entre persones. En particular, els pagaments en TPV virtuals de CaixaBank mostren, a partir de la segona quinzena d'abril, un fort repunt de l'e-commerce, que encara manté taxes de creixement molt elevades, pròximes al 60%. En conseqüència, la quota de mercat del comerç electrònic ha augmentat significativament: del 1,6% en 2019 al 2,4% entre el 9 de març i el 6 de juny de 2020, segons dades publicades pel Ministeri d'Agricultura.


No obstant això, malgrat el bon acompliment del sector agroalimentari en el seu conjunt, la falta de turisme estranger ha perjudicat, i continua fent-ho, als establiments de restauració orientats al client internacional i, en conseqüència, als subgrups de productes agroalimentaris destinats a aquests establiments pel seu consum final.


En definitiva, l'"Informe sectorial agroalimentari 2020" elaborat per CaixaBank Research conclou que el sector agroalimentari s'ha enfortit durant aquesta crisi, però si alguna cosa ha demostrat la situació actual és que les empreses que sortiran més reforçades i que s'adaptaran millor a les noves circumstàncies són aquelles que estiguin més digitalitzades. Per això, és important que el sector agroalimentari també passi per aquesta transformació digital. El futur ens portarà la cadena alimentària 4.0, un ecosistema totalment connectat del camp a la taula.


Descarregar fitxer