R+D+i

S'aprova el primer Pla d'acció d'economia circular

28/05/2021

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), el I Pla d'acció d'economia circular (PAEC), amb un pressupost de 1.529 milions d'euros i 116 mesures que l'Administració general de l'Estat posarà en marxa al llarg del trienni 2021-2023 per donar suport i consolidar de manera progressiva el desplegament d'un model econòmic circular i descarbonitzat.


Aquestes mesures s'articulen al voltant de vuit eixos d'actuació que permetran implementar accions en economia circular: producció, consum, gestió de residus, primeres matèries secundàries i reutilització de l'aigua. També, i amb caràcter transversal, actuacions de sensibilització i participació, investigació, innovació i competitivitat i ocupació i formació.


La posada en marxa d'aquest primer pla d'acció es recollia en l'Estratègia Espanya circular 2030 que el Govern espanyol va presentar fa un any i que té l'objectiu de materialitzar mesures concretes per desenvolupar-lo.


La posada en marxa d'aquest primer pla d'acció es recollia en l'Estratègia d'economia circular aprovada fa un any pel Govern espanyol. Aquesta estratègia, juntament amb el projecte de llei de residus la remissió a les Corts del qual es va adoptar en l'última reunió de Consell de Ministres (18 de maig), conforma la clau de volta de tot el paquet d'economia circular, una de les reformes estructurals més rellevants incloses en la component 12 del Pla per a la recuperació, transformació i resiliència (PRTR) que Espanya ha presentat a la Comissió Europea.


Aquest primer PAEC permetrà articular la diversitat de mesures en el període 2021-2023 per avançar en la consecució de l'Estratègia d'economia circular, que posa les bases per impulsar un nou model de producció i consum en el qual el valor dels productes, materials i recursos es mantingui en l'economia durant el major temps possible, i es redueixi al mínim la generació de residus i s'aprofitin els que no es poden evitar.