Agricultura

S'aprova un paquet d'ajuts de 430 milions d'euros en mesures específiques per al sector agrari i pesquer

30/03/2022

El Consell de Ministres ha aprovat un paquet d'ajuts per als sectors agrari i pesquer, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, dotat amb més de 430 milions d'euros, que es recull en el reial decret-llei gràcies al qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.


Els suport per mitigar l'impacte en el sector primari, un sector estratègic per a aquest Govern per la importància que té a l'hora de subministrar aliments de prou qualitat i quantitat i de desenvolupar una activitat agrària i pesquera sostenible, sumen 193,47 milions d'euros per al sector agrari i ramader. El sector productor de llet percebrà un total de 169 milions d'euros i la pesca extractiva i aqüícola tindrà uns ajuts de 68,18 milions d'euros.


En total, 430 milions d'euros d'ajuts directes i subvencions comunitàries. D'altra banda, cal sumar-hi l'afegit de la reducció de 20 cèntims durant 3 mesos en el preu del gasoil que, d'acord amb les dades de consum mitjà d'anys anteriors, pot suposar un impacte positiu de 78 milions d'euros per a agricultors i ramaders i d'uns 16 milions per a pescadors. A més, també cal tenir en compte l'exempció de la taxa portuària per a la pesca fresca i del cànon d'ús de bens de domini públic hidràulic de cara a les instal·lacions d'aqüicultura continental durant un període de 6 mesos, que sumen uns altres 3 milions d'euros.


El sector, d'altra banda, es beneficiarà del conjunt de mesures en l'àmbit energètic (energia elèctrica, gas i energies renovables) que es recullen en el reial decret-llei per ajudar el conjunt de l'economia amb mesures d'impacte positiu per a agricultors, ramaders i pescadors.


Molt bona part de les mesures de suport per al sector agrari, ramader i pesquer queden recollides en el capítol II del reial decret-llei.