Agricultura

S'aprova l'RD que donarà continuïtat als ajuts de la PAC el 2021 i el 2022

27/01/2021

El Consell de Ministres ha aprovat avui el reial decret pel qual s'estableixen les disposicions específiques per a l'aplicació, el 2021 i el 2022, dels decrets que regeixen la gestió de la Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya.


Aquesta norma, que adapta el reglament europeu de transició aprovat el desembre, permetrà continuar amb l'aplicació de la PAC durant el bienni citat, fins a l'aprovació definitiva en l'àmbit comunitari de la nova reforma d'aquesta política i el pla estratègic nacional de la PAC, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2023.


Aquest reial decret permet, durant aquest període de transició, donar continuïtat amb total seguretat jurídica al pagament dels ajuts directes que perceben agricultors i ramaders, així com al de les mesures dels programes de desenvolupament rural. Es fan les adaptacions necessàries per garantir una transició fluida i gradual entre un període i l'altre.


Pel que fa al regim del pagament bàsic, que s'abona en base a un sistema de drets agrupats en 50 regions diferents, es continua amb la convergència progressiva del valor de tots els drets de cada regió cap al seu valor mitjà regional.


L'objectiu és que dos agricultors que duen a terme una activitat igual en la mateixa regió rebin la mateixa quantitat de pagament bàsic, que és l'ajut principal a la renda dels productors.


Aquest mecanisme de convergència es basa en el que es recomana en el reglament transitori, i és continuació de la convergència que es va iniciar el 2015 i que el ministeri ha proposat que conclogui en el període 2023-2027, responent així a les necessitats detectades en els anàlisis duts a terme durant els dos últims anys amb relació a aquest regim d'ajut.


La Comissió Europea va traslladar a Espanya, en la comunicació del 18 de desembre passat, la necessitat d'avançar en aquesta convergència perquè la distribució dels ajuts sigui més equitativa, com indica el considerant 33 del reglament transitori, i no es produeixi una discriminació, en base a referències històriques establertes fa més de 15 anys.