Indústria

REPowerEU. El sector agroalimentari productor d'energia renovable En els darrers mesos Europa ha suportat uns preus de l'energia elevats i volàtils

05/04/2022

Després de l'atac militar sense precedents perpetrat per Rússia contra Ucraïna, la preocupació per la seguretat del subministrament ha agreujat la situació i ha elevat els preus a nivells molt preocupants.


La UE importa de Rússia el 40% del gas, el 27% del petroli i el 46% del carbó que fa servir, i la intenció és reduir de manera dràstica ?en dos terços del total actual? aquesta forta dependència dels combustibles fòssils russos d'aquí a abans del 2030, bé reemplaçant-los per altres d'orígens alternatius ?la disposició dels EUA de proveir fins a un 60% de les necessitats de la UE de gas natural liquat (GNL)?, però sobretot mitjançant la producció pròpia de més energia renovable per arribar a l'objectiu ambiciós que un 40% procedeixi de fonts no fòssils i menys contaminants.


Tot i això, el sector agrari i forestal comunitari de la UE, molt partidari de reduir aquesta dependència mitjançant fonts alternatives renovables, considera que la CE en la seva comunicació se centra gairebé exclusivament en la producció de biogàs i de biometà, oblidant-se d'altres formes de bioenergia , com els biocombustibles i la bioenergia sòlida i les energies eòlica i solar per a la producció d'electricitat.


En la seva Comunicació, la CE pretén duplicar l'objectiu de producció de biometà per assolir els 35.000 milions de metres cúbics (bcm) per al 2030, davant dels només 3.000 milions que produeix actualment i els 17.000 milions que era l'objectiu inicial per a aquest any, mitjançant l'ús de fonts de biomassa sostenibles, com les deixalles i els residus agrícoles. A més, la digestió anaeròbica també permet produir més fertilitzants orgànics a partir dels digestats per a la pràctica agrícola, d'acord amb les previsions del Pacte Verd Europeu.


Per tal d'acostar-se a aquest objectiu tan ambiciós, la CE ha decidit escurçar els procediments de concessió de permisos administratius per presentar i dur a termenous projectes d'energies renovables, que inclouen també l'energia solar, l'eòlica i d'altres, i ha introduït millores en la infraestructura de la xarxa, cosa que contribuirà també al seu impuls.