Agricultura

Renovar-se, o renovar-se en maquinària i equips agraris nous

04/03/2021

La compra de maquinària i equips agraris nous és un dels termòmetres més fidels de com està la temperatura en l'àmbit econòmic del sector primari. Durant un 2020 que ja passarà a la història com l'any de la pandèmia del coronavirus, l'adquisició de màquines noves i més modernes, més eficients pel que fa al rendiment, menys contaminants i amb menys despesa energètica per part dels nostres agricultors i ramaders va resistir prou bé el dur embat de la crisi sanitària que ha patit el conjunt de l'economia espanyola.


El sector agrari va ser capaç de gastar uns 1.300 milions d'euros per renovar les màquines o per adquirir-ne altres de noves, dada calculada pel Ministeri d'Agricultura, a partir de la inversió corresponent a la maquinària agrícola inscrita, sense incloure l'IVA, en els registres oficials (ROMA) durant el 2020. Si a aquest import afegim el "puixant" mercat de segona mà, on la maquinària canvia de mans entre el doble i el triple del que es compra habitualment com a nou, es podria valorar aquesta despesa molt per sobre de 1.500-1.800 milions d'euros sense por a errar.


Més de la meitat de la despesa en aquesta entrada bàsica va anar a parar a la compra de 10.620 tractors nous (inscrits en el ROMA), que suposa un 58,7% del total i gairebé 625 milions d'euros; un 22,4% i prop de 240 milions es van destinar a l'adquisició de 16.022 màquines arrossegades o suspeses; un 15,2% i 162 milions a 1.785 màquines automotrius, i 3,7% i 39,4 milions a 3.749 remolcs.


L'evolució de la inversió de maquinària des del 2006 fins al 2020 destaca que en la majoria d'anys s'han invertit entre 900 i més de 1.200-1.300 milions d'euros en la compra de la nova maquinària, sense comptar amb la inversió que pot haver suposat la compravenda entre particulars de maquinària de segona ma.


El Ministeri d'Agricultura té previst destinar aquest 2021 uns 9,5 milions d'euros del seu pressupost estatal a donar suport a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola. D'aquesta partida, uns 6,5 milions són ajuts directes per a aquells que adquireixin maquinària agrícola nova i, en el seu cas, porten a centres de ferralla la maquinària antiga o obsoleta. D'altra banda, altres milions es destinaran a subvencionar avals que es demanin a l'entitat pública SAECA per garantir el finançament de préstecs atorgats amb aquest objectiu per entitats financeres.


Aquesta última partida és una novetat del Pla Renove, i el MAPA considera que la concessió podria tenir un efecte multiplicador i permetre operacions de finançament de préstecs per un import superior als 60 milions d'euros. El departament de Planas suma aquest any 36 milions d'euros més del programa de resiliència del Govern espanyol, amb fons europeus, per impulsar l'agricultura de precisió, inclosos equips per a la sembra directa i altres.


El nou reial decret que està ultimant el MAPA i que entrarà en vigor a finals d'aquest primer trimestre o a principis del segon té l'objectiu de renovar el parc de maquinària, és a dir, de substituir les màquines antigues o els equips obsolets, més contaminants o poc eficients des del punt de vista energètic i més segurs en l'àmbit laboral, per altres que siguin més respectuosos amb el medi ambient i més segurs per a l'usuari i l'entorn en què es fan servir.