Agroeconomia

Reglament horitzontal

01/06/2019

La tercera i última proposta aprovada per la comAGRI al límit de la legislatura passada es refereix al reglament horitzontal de la PAC, que controlarà el finançament, la gestió i supervisió de la seva futura normativa. Entre els aspectes aprovats en aquest tema destaquen:


- Que la reserva de crisi agrícola (que es proposa dotar amb 400 milions d'euros) es financi de manera complementària al pressupost dels pagaments directes de la PAC i al finançament de les mesures de desenvolupament rural.


- Si els beneficiaris incompleixen les regles de condicionalitat amb què es se doti la nova PAC, haurien de ser penalitzats amb una retallada del 10 % dels seus drets de pagament. Si aquest incompliment és, a més, intencionat, els beneficiaris podrien arribar a perdre el 15 % de l'import per cobrar dels pagaments directes.


- Passar d'un sistema basat en supervisar que els beneficiaris compleixin les regles a un altre d'enfocat a controlar que s'aconsegueixin resultats d'acord amb els objectius que es marcaran en els plans estratègics nacionals.


- Els Estats membres hauran d'informar dels seus resultats a la CE una vegada cada dos anys i no cada any com en principi proposava la CE, a fi d'evitar un excés de burocràcia tant per a les administracions com per als mateixos pagesos.