Indústria

Registre de contractes alimentaris: un pas clau per a l'eficàcia de la llei de la cadena

07/07/2022

Si tot va com es preveu, l'aplicació electrònica "Registro de Contratos Alimentarios" estarà plenament operativa el 31 de gener de 2023.


En aquest registre, segons preveu el projecte de llei elevat a consulta pública fins al 15 de juliol vinent, caldrà inscriure-hi els contractes alimentaris i les modificacions, annexos i documentació complementària que es formalitzin entre els compradors i els productors primaris i les agrupacions d'aquests, pels mitjans electrònics que es disposin reglamentàriament i abans de lliurar el producte objecte del contracte.


A partir d'aquesta data, que és quan el registre estarà totalment operatiu, serà obligatori inscriure-hi els contractes que es formalitzin entre les dues parts esmentades. Aquest registre electrònic dependrà orgànicament del MAPA i estarà adscrit a l'Agència d'Informació i Controls Alimentaris (AICA).


Què passarà amb els contractes que s'hagin formalitzat abans del 31 de gener de 2023? Doncs per a aquests serà obligatori inscriure la informació complementària i els annexos, a més de les modificacions contractuals si s'haguessin produït després d'aquesta data.


Quan entri en vigor, estarem davant d'un canvi central de l'aplicació de la llei de la cadena alimentària, tant de les parts que continuen en vigor de la Llei 12/2013 de mesures per a la millora del funcionament de la cadena alimentària com de la Llei 16/2021, que va revisar i aprofundir l'anterior incloent-hi, entre d'altres coses, la regulació legal de les pràctiques comercials deslleials de la Directiva 2019/633 de la Unió Europea.


Per al Ministeri d'Agricultura, tant la normativa que desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris com la modificació de l'Estatut de l'AICA són mesures que contribuiran a millorar i incrementar la protecció dels productors primaris i les seves agrupacions, en posar a disposició de l'Agència i de la resta d'autoritats d'execució autonòmiques un instrument que, precisament, facilitarà les tasques d'inspecció i de control de les relacions contractuals entre la primera baula de la cadena i la resta de baules, als efectes de complir les exigències i els requeriments previstos tant a la Llei 12/2013, com a la posterior Llei 16/2022, que revisa, actualitza i enforteix l'anterior.