Agricultura

El reg determina més que mai el preu de les terres

18/10/2022

El Ministeri d'Agricultura va publicar fa uns dies la seva enquesta sobre l'evolució del preu de la terra el 2021, que augmenta en percentatge (+0,5%) el mateix que va disminuir l'any pandèmic anterior. El preu mitjà dels cultius i aprofitaments a Espanya va pujar en uns 56 euros per hectàrea, i va quedar ancorat als 10.180 euros.


Si entrem una mica més en el detall, aquest preu mitjà es va incrementar en 13 de les 21 classes de cultius i aprofitaments que es van tenir en compte, i va disminuir en 8 altres tipologies, amb una evolució més positiva en els aprofitaments (prats i pastures) per els animals (+2,1%), possiblement preveient les càrregues ramaderes que caldran per cobrar els ajuts de la futura PAC, que en els cultius (+0,3%), encara que en aquest cas l'heterogeneïtat de preus és important.


El que sembla (i és) més determinant en el preu mitjà és l'evolució diferent que experimenten els diversos cultius en funció de si són de regadiu o de secà i, sobretot, si tenen aigua disponible per regar i incrementar els rendiments.


En els cultius herbacis el preu mitjà del secà va repuntar el 2021 un lleuger 0,4% i en 29?/ha, i ha quedat en 7.128?/ha. Això denota certa estabilitat, però en les terres de regadiu s'observa un augment del 2,1% i de 373?/ha, de manera que ha quedat en una mitjana nacional de prop de 18.000?/ha. És a dir, en valor són gairebé 2,52 vegades més cares les terres que disposen de possibilitat de reg (altra cosa és que hi hagi aigua disponible per fer-ho) que les que no.


Aquesta disponibilitat d'aigua és determinant en el nivell de preus, com s'observa també en cultius hortícoles de regadiu. Les terres que es cultiven a l'aire lliure i, per tant, estan més subjectes a les inclemències del temps, encara que en superfície són més extensos, van baixar el preu un 1,2% i en 433?/ha. No obstant, han quedat en un nivell molt alt de 36.175?/ha.


D'altra banda, les terres d'hortalisses sota abric i hivernacle de regadiu van mostrar un important increment del 6%, i van augmentar durant l'any ni més ni menys que 12.242? per hectàrea, fins a una mitjana nacional de 216.085?/ha. Això mostra la gran diferència que hi ha entre unes i altres (gairebé 6 vegades més cares aquestes, malgrat la menor superfície disponible, i molt més tecnificades).