Agricultura

Ratificat l'acord per a la reforma de la PAC

29/06/2021

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha destacat avui que la ratificació pels estats membres de l'acord sobre la Política Agrària Comuna (PAC), assolit divendres passat entre Consell Europeu i el Parlament Europeu, suposa poder avançar cap a una nova política agrària més justa i sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental. Té en compte l'agricultura familiar i professional i advoca pel relleu generacional, necessari per assegurar una activitat agrària amb futur que faci front als nous desafiaments climàtics alhora que assegura la rendibilitat de les explotacions.


El Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea (UE) celebrat a Luxemburg ha ratificat avui l'acord, amb el qual finalitza amb èxit un procés que ha resultat molt complex, no exempt de dificultats, i amb una negociació que es va iniciar fa tres anys.


Espanya ha assolit els seus objectius, tant en la negociació del Marc financer plurianual com en la negociació específica de la PAC, i podrà disposar d'un pressupost per a ajudes a agricultors i ramaders de 47.724 milions d'euros per al període 2021-2027, xifra similar a la del període anterior, en un context de descens del 15% del pressupost comunitari degut a la sortida del Regne Unit de la UE.


Ara, els estats membres hauran d'elaborar un pla estratègic per adaptar l'aplicació de la PAC a la realitat de cada un, un pla que atengui les necessitats i problemes específics dels diferents models d'agricultura. Aquesta és una de les aspiracions que ha defensat Espanya.


L'enfocament del reglament permet que aquest pla estratègic es pugui elaborar tenint en compte la distribució competencial espanyola, és a dir, amb la participació efectiva de les comunitats autònomes.


Una de les novetats principals de la reforma de la PAC és la introducció dels ecoesquemes, eines clau per a la transformació mediambiental. L'acord final preveu que el 25% dels ajuts directes es destinaran a aquests ecoesquemes, pràctiques agrícoles i ramaderes que proporcionen beneficis climàtics i mediambientals. Es tracta de pràctiques voluntàries que remuneraran els compromisos mediambientals de les explotacions.