R+D+i

Quanta pastura genera la devesa?

25/01/2020

Investigadors cordovesos han desenvolupat un mètode per calcular quanta pastura generaran les deveses, cosa que suposa un estalvi per al ramader en permetre ajustar la compra segons la producció natural prevista.


La Fundació Descubre ha informat avui que l'estudi l'ha desenvolupat l'Institut d'Investigació i Formació i Formació Agrària i Pesquera d'Andalusia (IFAPA) de Còrdova i del Grup de Dinàmica Fluvial i Hidrologia de la Universitat de Còrdova.


La nova eina es pot aplicar a la gestió d'un ecosistema que abasta més d'1,2 milions d'hectàrees a Andalusia, segons la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenvolupament Sostenible.


Un dels grans avantatges d'aquest model és el baix cost que té, ja que "només es fan servir imatges de satèl·lit i dades meteorològiques, que proporcionen bons resultats en l'estimació de la producció de la pastura en un sistema complex, la devesa", segons l'investigador de l'IFAPA Pedro Gómez Giráldez.


La precisió obtinguda és similar a la de conreus més homogenis, fins i tot el procediment diferencia a escala de parcel·la l'èxit dels tractaments de millora del pasturatge.


Per als investigadors, va resultar clau a l'hora d'abordar l'estudi l'existència de les imatges dels satèl·lits Sentinel 2, de l'Agència Espacial Europea (ESA) que, des del 2015, ofereixen dades agrícoles i forestals. "Ens van motivar les possibilitats dels nous satèl·lits de l'ESA, amb un temps de revisita de 5 dies al mateix lloc durant l'òrbita", va assenyalar Gómez Giráldez.


Els experts han aplicat per primera vegada a la devesa aquest mètode. Els mesuraments per conèixer la productivitat en pasturatge d'aquesta mena de bosc esclarit els van fer durant els cinc anys de treball. El responsable va explicar que "els resultats van mostrar una àmplia variabilitat tant espacial com temporal, que oscil·lava des de menys de 1.000 quilos per hectàrea a més de 4.000 segons el tipus de sòl o la climatologia".


El model també resulta útil per calcular els ajuts públics que rep el ramader al pasturatge. Aquestes plantes, herbàcies de tipus gramini i lleguminós, tenen com a finalitat alimentar el bestiar al camp o, un cop recollides, als estables.


La recerca no ha pres mostres de pastura cada dia, per la qual cosa actualment estudien la manera de refinar el model per obtenir resultats fiables a escala diària, dins del projecte SensDehes.


L'estudi neix a partir del projecte europeu Life bioDehesa, que lidera Andalusia amb l'objectiu de millorar la conservació i la biodiversitat d'aquest ecosistema.


La feina dels científics cordovesos l'ha finançat l'IFAPA a través dels projectes Life bioDehesa i SensDehesa, cofinançats al 80 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins del Programa Operatiu (FEDER) d'Andalusia 2014-2020.