Indústria

Publicades les normes que permeten l'autoregulació del sector de l'oli d'oliva

01/03/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el Reial Decret que desenvolupa l'aplicació de l'article 167 bis de l'Organització Comuna de Mercats Agrícoles (OCMA) de la Unió Europea per fixar els requisits i el contingut d'una norma de comercialització per al sector de l'oli d'oliva.


Aquest reial decret, que entrarà en vigor l'1 de juliol del 2021, permetrà que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en situacions de risc clar de desequilibri de mercat i prèvia consulta a les comunitats autònomes i als representants del sector, pugui determinar una retirada temporal de producte de manera obligatòria per a tots els operadors del sector, fins a la campanya següent, i fins i tot determinar-ne el destí a ús no alimentari.


Així es pretén afavorir la recuperació dels preus percebuts pels agricultors en situacions de crisi, com les que s'han patit en les dues campanyes anteriors.


Aquesta norma nacional, tan demandada pels representants del sector, possibilita l'autoregulació en un cultiu la producció del qual es caracteritza pel fenomen de l'alternança de producció, amb campanyes de produccions molt altes alternades amb altres de rendiments més baixos. Aquesta circumstància és una de les causes de la volatilitat dels preus de l'oli d'oliva, que incideix en la viabilitat econòmica de moltes de les explotacions oleícoles, en particular les més tradicionals.


La norma, que forma part de les 10 mesures del full de ruta per al sector oleícola, presentada pel ministre Luis Planas el juny passat, permetrà millorar i estabilitzar un mercat fonamental en la producció agroalimentària espanyola, amb un marcat caràcter social, que exerceix un paper clau per a l'economia de les zones rurals.


Igualment, el BOE també publica avui el Reial Decret que modifica la normativa bàsica que regula els panels de tastadors d'oli d'oliva, l'objectiu del qual és aprofundir en l'harmonització i millorar-ne la formació dels integrants i la supervisió que es duu a terme d'aquests equips, que seran autoritzats en funció de resultats.


Aquesta nova norma introdueix requisits per a l'autorització dels panels de tastadors oficials, que hauran de ser designats per l'autoritat competent i superar determinades proves d'aptitud de manera periòdica. Per fer-ho, l'autoritat per a la qual fan la feina podrà dur a terme les accions de control que consideri oportunes amb l'objectiu d'avaluar la idoneïtat dels jurats i verificar que no existeixin conflictes d'interès.


A més, s'inclouen noves exigències de formació per als caps de panel, que també hauran d'acreditar un temps mínim d'experiència, que es recomana de dos anys. També es crea la Mesa de Caps de Panel, amb indicació de composició i funcions, per afavorir l'harmonització de les actuacions de tots ells.