Granja
Ramaderia

Publicada la nova normativa per millorar el benestar animal a les granges

10/03/2023

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat un reial decret, aprovat fa poc al Consell de Ministres, que compila diverses modificacions de normes, ja en vigor, i que crea algunes noves eines amb la finalitat de millorar el benestar animal a les granges i facilitar els controls oficials que duen a terme les autoritats competents.

En aquest àmbit, la normativa preveu la creació formal de la mesa de coordinació sobre benestar i protecció dels animals i estableix l’existència d’un centre nacional de referència per a l’àmbit ramader i aqüícola, per a la qual empresa ha estat designat l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya (IRTA), en consorci amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per un període de dos anys.

En particular, el reial decret que s’ha publicat modifica diverses normes en matèria de protecció dels animals a les granges, com també d’informació de la cadena alimentària i sobre el sacrifici d’urgència en explotació.

Igualment, es modifiquen les normes mínimes per protegir porcs, a fi de millorar les condicions de les granges i el maneig dels animals. Per fer-ho s’estableixen requisits més específics que els actuals, adaptats al coneixement científic actual.

La norma estableix nous valors en tot allò relatiu a la densitat màxima d’animals a les granges i noves condicions respecte de la seva alimentació, aigua, menjadores o condicions ambientals. També es regula sobre la disponibilitat de material manipulable per als animals, amb la finalitat última de disminuir la necessitat de practicar el tall de cues dels porcs. Les granges ja existents disposen de dos anys per efectuar les adaptacions que calguin.

A fi d’assegurar la millora dels processos interns de les granges, s’estén l’obligació de disposar d’un pla de benestar animal per a totes les explotacions a partir d’una certa dimensió. El veterinari d’explotació és l’encarregat d’elaborar aquest pla, que s’adapta a cada granja, amb la qual cosa s’estén l’ús d’aquesta eina que ja és a les granges de porquí intensiu i d’avicultura. Els titulars de les granges tenen 4 anys per disposar d’aquest pla.

Així mateix, es modifiquen tots els reials decrets sobre protecció d’animals a les granges (el relatiu a condicions generals i els de cria de vedells, gallines ponedores, porcs i pollastres de carn) a fi d’adequar-los a la normativa comunitària en aspectes formals, com també els relatius als informes dels resultats de controls i d’altres aspectes tècnics administratius.

Aquesta nova norma forma part del paquet legislatiu d’acompanyament del Pla Estratègic per a l’aplicació a Espanya de la Política Agrària Comuna (PAC) i suposa un reforç de la normativa de benestar animal des de diversos aspectes de la coordinació administrativa i de l’operativa a les mateixes granges de manera complementària a la recent modificació sobre la normativa de sanitat i protecció en el transport (Reial Decret 990/2022, de 29 de novembre).