Sabies que

Proposta per millorar la seguretat i l'eficiència mediambiental de les màquines agrícoles

01/01/2020

El Ministeri d'Agricultura té preparat des de fa mesos un projecte de reial decret sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola a tot el país. L'objectiu principal és millorar la seguretat i l'evidència mediambiental d'aquest element bàsic per a l'activitat agrària, a més de quantificar-ne el cens.


En aquest sentit, el text estableix, entre altres prioritats, les circumstàncies en què serà obligatòria la baixa d'una maquinària agrícola en els registres oficials, ROMA, i es recullen quins són els grups de màquines d'inscripció obligatòria, com també els requisits mínims per fer-ho, i estan obligats a inscriure's els equips de tractaments fitosanitaris remolcats o suspesos, polvoritzadors d'arrossegament, equips de distribució de fertilitzants, escampadores de purins, etc. També s'intentarà amb aquesta normativa frenar l'elevat nombre d'accidents laborals per bolcada que es produeixen al camp i, a fi de garantir que els tractors tinguin els elements adequats de protecció, es considera convenient establir limitacions en els canvis de titularitat d'aquestes màquines, motivats per l'antiguitat i l'obsolescència.


Igualment es regularan els requisits que han de complir els tractors usats d'importació en matèria d'antiguitat, emissions contaminants i estructura de protecció contra bolcades.


Una de les comeses del futur reial decret del MAPA serà impulsar l'establiment d'unes proves voluntàries de qualitat per verificar l'eficiència energètica d'aquestes màquines, per a la qual cosa es crearà una marca que certifiqui les que en compleixen les característiques plantejades.


Creixen les vendes de tractors


10.691 tractors nous s'havien registrat a Espanya del gener al novembre del 2019, un 8 % més que durant el mateix període de l'any anterior, tot i que el nombre total de màquines noves inscrites en els registres oficials en el mateix període havia caigut gairebé un 9 %, amb 32.286 unitats davant de les 35.456 de l'any anterior. Remolcs i maquinària arrossegada o suspesa van ser els epígrafs en què es van registrar les caigudes més fortes d'inscripcions (-33 % i -13 %, respectivament) amb 3.259 i 16.510 unitats inscrites