Sabies que

La proposta financera de la UE per al 2021-2027 retallaria un 9 % els fons de la PAC

22/06/2020

La Comissió Europea ha proposat destinar 348.264 M? (a preus constants del 2018) per a la Política Agrícola Comuna, PAC, els pròxims set anys en el Marc Financer Plurianual per al 2021-2027, que va avançar el 27 de maig passat la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, davant del Parlament Europeu.Si s'aconsegueix l'aprovació dels 27 estats membres, això significaria que la PAC perdria en els pròxims set anys un 9 % dels fons que té actualment, i que en l'actual període 2014-2020 se situen en un total de 382.855 M?.Del total financer proposat per a la PAC, 258.251 M? correspondrien al pilar I, que comprèn els ajuts directes a pagesos i ramaders i a mesures de mercat, i 90.013 milions al pilar II, que inclou els ajuts al desenvolupament, cosa que representa una retallada del 9,7 % i del 6,3 %, respectivament, respecte del pressupost actual. I això, malgrat que els ajuts al desenvolupament rural es veurien reforçats amb 15.000 M? del nou Fons de Recuperació (NextGeneration UE) amb el qual Brussel·les pretén donar suport a les zones rurals a l'hora de dur a terme els canvis estructurals necessaris, d'acord amb el Pacte Verd Europeu i per aconseguir els ambiciosos objectius de les estratègies "De la granja a la taula" i "Biodiversitat 2030."Així mateix, el Fons Europeu de Pesca disposaria, segons la proposta del MFP, de 6.671 M? a preus corrents (5.930 M? a preus del 2018).


"Ara, correspon al Consell Europeu i al Parlament Europeu restablir la coherència i donar als sectors agrícoles europeus els mitjans per complir la seva missió d'abastir d'aliments els mercats en quantitat i qualitat, i de gestionar de manera sostenible el nostre patrimoni natural",

segons va destacar després de conèixer la proposta del Think Tank Farm Europe.