Agricultura

El proper 1 de febrer arrenca la campanya de sol·licitud de la PAC

29/12/2020

Un cop publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el reglament transitori de la Política Agrària Comuna (PAC), es confirma la continuïtat dels suports de la PAC per als pròxims dos anys conforme a les mateixes regles del període 2014-2020, fins a l'entrada en vigor de la nova PAC el pròxim 1 de gener del 2023, amb l'aplicació dels plans estratègics nacionals.


El Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre del 2020, recull les mesures transitòries per a l'ajut del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i que estaran en vigor els pròxims dos anys. Així, es garanteix que els agricultors i ramaders espanyols podran rebre, en cada un d'aquests anys, uns 7.200 milions d'euros.


Amb la publicació d'aquest reglament, es possibilita finalitzar la tramitació del reial decret que regularà els ajuts directes a Espanya el 2021 i el 2022. La norma nacional es publicarà en la segona quinzena de gener i permetrà iniciar la campanya de sol·licitud d'ajuts de la PAC 2021 amb normalitat, des de l'1 de febrer fins al 30 d'abril del 2021.


En el cas del fons FEADER, l'aprovació del reglament de transició assegura el suport dels ajuts al desenvolupament rural fins al 31 de desembre del 2022, i incorpora les normes d'aplicació dels fons FEADER Next Generation EU, corresponents a l'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (UE) per fer front a la pandèmia de la COVID-19, que a més a més hauran de contribuir als objectius del Pacte Verd de la UE, a la transició digital i a la resiliència.


Pel que fa als ajuts de desenvolupament rural, el reglament de transició assegura el 2021 i el 2022 la continuïtat dels plans actuals de desenvolupament rural 2014-2020 i permetrà dissenyar mesures que contribueixen a pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19, així com a arribar a l'objectiu d'aconseguir una major ambició ambiental en la PAC.


A més a més, assegura la continuïtat de compromisos que procedeixin de períodes de programació anteriors. En el cas de LEADER, es contempla el suport a accions preparatòries per a la futura estratègia de desenvolupament local participativa; en el cas de mesures agroambientals, agricultura ecològica i benestar animal, es regula la durada dels nous compromisos a partir del 2021 (entre 1 i 3 anys amb possibilitat d'una durada major en funció dels objectius mediambientals) i la possibilitat de l'extensió anual dels ja existents, i es prorroga l'aplicació de la mesura M21, que es va posar en marxa per pal·liar les conseqüències de la crisi de la COVID-19, fins al 31 de desembre del 2021.