R+D+i

Projectes de recerca que impulsen una indústria alimentària més competitiva

10/03/2021

Les noves tecnologies han canviat el futur de la indústria agroalimentària, que s'ha d'adaptar a un context de transformació contínua. Els avenços científics i tecnològics seran crítics per a respondre als reptes i oportunitats que afronta el sector i contribuiran a satisfer la demanda d'uns consumidors cada cop més conscients i informats en oferir-los productes saludables, segurs, sostenibles i accessibles per a tota la població.


Amb l'objectiu d'obtenir solucions i descobriments que donin resposta a aquests grans desafiaments, el CNTA, juntament amb diferents entitats i agents, continua avançant en la generació de coneixement i la transferència de tecnologia a la indústria alimentària a través de nombrosos projectes de recerca. Meditomato, Iafood, Surefish, Alinfa, Biofood i Nutri+ en són alguns exemples.


Meditomato, Iafood i Surefish: tecnologies per a la indústria 4.0


En l'actualitat, el concepte de qualitat i seguretat alimentària 4.0 és un dels objectius rellevants en la recerca cientificotecnològica. El desenvolupament d'aplicacions i metodologia per supervisar paràmetres de qualitat i seguretat en temps real, crear models predictius o gestionar grans volums de dades, permetrà a les empreses guanyar en eficiència en un escenari cada cop més digitalitzat i automatitzat.


La preocupació pel benestar i la salut a través de l'alimentació és una tendència de consum que s'ha vist reforçada amb la irrupció de la COVID-19. Molts consumidors segueixen buscant, no només aliments amb ingredients més naturals o amb menys sucre, greixos o sal, sinó que ara exploren les possibilitats dels aliments funcionals, aquells que aporten un benefici potencial per a la salut a més de les seves propietats nutricionals.


El modelatge i la impressió d'aliments ha obert un camp d'innovació que se centra en la cerca de textures per produir aliments nutricionalment aptes i sensorialment atractius per a un tipus específic de consumidor que presenta necessitats especials, com les persones que pateixen disfàgia. Aquests tipus de desenvolupaments també formen part de l'activitat del CNTA.


Tots aquests avenços confirmen que la tecnologia i la ciència estan evolucionant ràpidament i seran els motors de canvi per a la transformació de la indústria agroalimentària. Des de les tecnologies basades en la visió espectral, que proporcionaran informació sobre diferents paràmetres del producte i es convertiran en les millors eines per a l'automatització i el control de la qualitat i seguretat alimentàries, fins a la intel·ligència artificial i les dades massives. A més, darrere del torrent de la COVID-19, continuarà la recerca relacionada amb les estratègies de millora del perfil nutricional i el disseny d'ingredients d'última generació per donar resposta a les demandes del consumidor.


Sens dubte, la ciència obre el camí perquè la indústria alimentària pugui adaptar-se a aquesta realitat futura.