R+D+i

Projecte AgroRES, renovables al camp

14/11/2019

Desenvolupar mesures que fomentin la producció i l'ús de les energies renovables en el sector agrícola i rural és l'objectiu principal del projecte europeu AgroRES, que lidera Extremadura, a través de l'Agència Extremenya de l'Energia (AGENEX), i en el qual participen entitats de Polònia, el Regne Unit, Finlàndia, Romania, Itàlia i Irlanda.


La idea és resoldre les necessitats energètiques del sector d'"una manera sostenible, econòmica, viable i socialment responsable". Per fer-ho, es pretén identificar casos de bones pràctiques en el desenvolupament d'energies netes per fer intercanvis d'experiències entre els diferents països i impulsar un model "més eficient" a l'hora d'implementar les tecnologies, ha explicat el director d'AGENEX, Cosme Segador, juntament amb el director general d'Indústria, Energia i Mines, Samuel Ruiz.


Segador ha recordat que els socis participants van visitar ahir la planta fotovoltaica flotant desenvolupada per la Comunitat de Regants de Mèrida com a exemple de "bona pràctica" a la regió, ja que a més de l'estalvi en el consum d'energia evita que s'evapori l'aigua i que apareguin algues a la bassa on s'ubica.


Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins del Programa Interreg Europe, també crearà consciència sobre els beneficis d'invertir en aquesta mena d'energies, obtenir independència dels subministraments d'energia externs i contribuir a produir una energia més sostenible.


A través d'accions de difusió es donaran a conèixer als treballadors de l'entorn rural els avantatges d'aquestes mesures que lluiten contra el canvi climàtic alhora que suposen un estalvi en el consum d'energia per generar el producte. A més de mostrar les oportunitats creades, el projecte permetrà identificar "les barreres i els desafiaments que encara queden per poder superar-los".


Per això, a través d'AgroRES es pretén dissenyar polítiques de suport a la integració de les tecnologies d'energies renovables que més s'adapten a cada àrea agrícola i rural, i proporcionar als pagesos l'avaluació necessària per fer front a les inversions. Per a Segador, no totes les tecnologies haurien de rebre les mateixes ajudes, perquè "algunes necessiten més empenta que d'altres". Segons els impulsors d'aquests projecte europeu, el sector agrícola representa gairebé el 10 % de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la UE, principalment per produir i transportar aliments, per la qual cosa la capacitat per revertir la situació climàtica és "molt important", ha destacat Segador.


A això se sumen les barreres ja identificades pels pagesos per produir energia renovable: "permisos complexos i procediments de subsidis, alts costos d'inversió, accés limitat al crèdit i dubtes sobre la rendibilitat.


"D'altra banda, el director general d'Indústria ha subratllat la necessitat d'aquest projecte per conèixer la situació del sector agrícola i "fer el salt" cap a l'eficiència energètica de manera viable econòmicament, ja que encara no s'ha incorporat a les renovables al mateix nivell que altres àmbits com l'industrial.


En aquest sentit, Ruiz ha assenyalat el suport de la Junta a aquesta mena d'iniciatives a través de subvencions per implantar instal·lacions d'autoconsum aïllat, biomassa o energia solar tèrmica en explotacions agràries.