R+D+i

El programa d'Aqüicultura de l'IRTA aportarà els seus coneixements al projecte Nutripargo

07/05/2021

Més de 140 pescadors artesanals del Pacífic nicaragüenc optimitzaran la producció de pagells de taca negra (Lutjanus guttatus). La producció aqüícola es tecnificarà amb la creació de dietes equilibrades que cobreixin els requeriments de proteïna i lípids, que redueixin els temps d'engreix i incorporin entrades locals per reduir els alts costos d'alimentació de l'espècie, que té valor comercial i demanda en la dieta nicaragüenca.


L'ajuda que s'oferirà a aquests pescadors serà a través del projecte Eficiència nutricional mitjançant dietes equilibrades d'alt contingut proteic en el cultiu de pagells de taca negra (Lutjanus guttatus) a Chinandega, anomenat Projecte Nutripargo i executat per l'ONG espanyola www.tierra.org/" target="_blank" rel="noopener">Amics de la Terra, l'Institut per al Creixement Sostenible de l'Empresa (ICSEM), la Fundació Lluitadors Integrats al Desenvolupament de la Regió (LIDER), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (www.irta.cat/es/" target="_blank" rel="noopener">IRTA), la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua de León (www.unanleon.edu.ni/" target="_blank" rel="noopener">UNAN-León) i amb la col·laboració tècnica del centre d'Estudis i Serveis Ambientals Vila Clara de Cuba.


Els especialistes han creat un pla de nutrició per a cada etapa de creixement. Per implementar-lo, hauran de caracteritzar els ingredients disponibles localment, com el cap de gambeta, la cutícula de gambeta, vísceres de peix, fauna acompanyant i altres ingredients d'origen vegetal; amb això es formularan les dietes, que seran avaluades pels pescadors artesanals a les seves granges amb l'assistència tècnica de la UNAN-León. La formulació de la nova dieta equilibrada per a l' etapa de creixement serà possible gràcies a la inversió de 120.000 euros provinents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i més de 51.000 euros dels socis espanyols i nicaragüencs.


Els instituts ICSEM i IRTA seran els responsables de la transferència tecnològica sostenible i de la transferència del coneixement, les tècniques, les eines i la metodologia per formular les dietes i elaborar l'aliment, tant a pescadors com a docents de la UNAN-León. Amb les dietes amb una repercussió més positiva durant el cicle d'engreix, es crearà un pla de nutrició amb bones pràctiques d'alimentació, que reduirà els costos, el temps, el transport i l'espai per protegir l'aliment. Les dietes estaran disponibles en acabar el projecte i les reproduirà la Cooperativa La Limonera. Es distribuiran a 9 cooperatives que es dediquen al cultiu de 120.000 pagells de taca negra distribuïts en 25 gàbies flotants per cicle productiu.