Al dia

El programa d'ajudes del sector vitivinícola comptarà amb 202 M€ anuals entre el 2023 i el 2027

24/01/2023

El Consell de Ministres va aprovar el passat 25 d'octubre un reial decret que estableix les bases reguladores per a la nova Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) dins de l'aplicació de la nova PAC. Aquest programa sectorial per al sector vitivinícola compta amb un pressupost de 202,1 M€ anuals entre el 2024 i el 2027.


L'objecte d'aquesta intervenció sectorial serà atendre les necessitats detectades en el sector del vi a Espanya, augmentar la seva competitivitat i adaptar-lo als nous objectius de la PAC quant a lluita contra el canvi climàtic, millora del medi ambient i sostenibilitat.


Els tipus d'intervenció triats per Espanya per a complir amb els objectius específics per al sector del vi són:Reestructuració i reconversió de vinyes.
Inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i en infraestructures vitivinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització.
Collita en verd.
Destillació de subproductes de la vinificació.
Activitats de promoció i comunicació en tercers països.
També aquest Consell de Ministres va aprovar un reial decret que estableix el marc normatiu per a l'aplicació del programa sectorial de suport al sec-tor apícola en la nova PAC que, amb 38 mesures agrupades en 9 línies d'actuació, entrarà en vigor l'1 de gener de 2023. La seva dotació serà de 19 M€ anuals.

Suport a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses


El Consell de Ministres va aprovar el passat 11 d'octubre tres reials decrets destinats a donar suport a l'activitat de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH), en l'aplicació de la nova PAC.


Un reial decret regula els fons i programes operatius de les OPFH i de les seves associacions, un altre modifica els criteris de reconeixement d'aquestes OPFH en línia amb les necessitats detectades durant l'elaboració del Pla Estratègic Nacional, i el tercer modifica el reial decret del 2018 que regula els programes operatius de les OPFH, amb l'objectiu de pal·liar les dificultats derivades de la guerra a Ucraïna i els efectes desfavorables de les condicions climàtiques ocorregudes en l'última campanya, que han afectat el desenvolupament normal de les produccions en nombroses comarques espanyoles.


Un total de 136.146 ramaders de llet i de carn i productors de cítrics han cobrat les ajudes extraordinàries de 356,7 M€ habilitades a Espanya per a fer front a les conseqüències derivades de la guerra a Ucraïna.


En aquest últim reial decret també es flexibilitzen els límits percentuals de determinades mesures dels programes i s'estableixen les condicions que permetin a les OPFH elevar l'ajuda fins a un 70% dels pagaments realitzats, per a les accions que s'hagin pogut dur a terme en programes operatius que hagin sofert un descens en la seva execució.