Blog Agrobank

El programa "Creixem Juntes - Projecte Mentores Rurals" es posa en marxa

10/11/2023

AgroBank i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han posat en marxa el programa “Creixem Juntes - Projecte Mentores Rurals” de desenvolupament professional a disposició de les dones emprenedores al medi rural. 

Aquest programa, dissenyat des del Departament de Desenvolupament de Recursos Humans de CaixaBank, persegueix diversos objectius, com ara sistematitzar la transmissió de coneixements i experiències acumulades per les emprenedores rurals i accelerar-ne el desenvolupament i el creixement professional. A més, també busca conformar i visualitzar una xarxa sòlida de dones referents al medi rural. 

Un total de 17 parelles de dones iniciaran un procés de mentoria al llarg de sis mesos. És un procés de coaprenentatge que s’estableix entre una persona (mentora) que facilita, guia i acompanya el desen- volupament de l’altra (mentee/aprenenta). 

El programa s’adreça a dones guardonades en les tres últimes edicions amb el Premi d’Excel·lència a la Innovació de Dones Rurals que concedeix el MAPA i a dones referents des d’un punt de vista professional en l’activitat econòmica del medi rural.