Indústria

La producció industrial alimentària baixa un 15,3 % el mes de maig

07/07/2020

La producció industrial alimentària va baixar un 15,3% durant el maig, en taxa interanual, mentre que la fabricació de begudes ho va fer un -26,9% en la sèrie original, segons les dades que ha difós aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).


No es publica la xifra interanual de producció de la indústria del tabac per secret estadístic, a fi de no difondre informacions molt disgregades i evitar així la possible identificació de l'informant.


L'índex de producció industrial (IPI) general es va situar en el -27,8% interanual en la sèrie original; en la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari és de -24,5%.


En una anàlisi per branques d'activitat, cal destacar al sector agroalimentari el descens mensual del 17,5% a la indústria del tabac.


Per posar aquestes dades en perspectiva, l'INE detalla que durant el maig ha continuat recuperant el ritme d'activitat, després que la major part del teixit productiu es paralitzés gairebé totalment durant la primera part del mes d'abril per la COVID-19.