Sabies que

Pressupostos 2021: impuls a la competitivitat, la sostenibilitat i la rendibilitat del camp

11/01/2021

El pressupost total consolidat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació disposarà el 2021 d'una dotació de 8.496 M? (inclosos els 406 M? que vindran del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per la pandèmia de la COVID-19), una xifra que implica un increment del 10,5 % respecte del pressupost base d'enguany, prorrogat des del 2018. Al voltant del 95 % d'aquests fons vindran de la UE, mentre que l'aportació de l'Estat seria de 850 M?, 41 M? més que en el pressupost anterior.


Segons va confirmar el ministre Luis Planas, l'àrea d'Agricultura i Alimentació disposarà de 8.069 M?. En aquesta àrea destaquen les polítiques destinades a aconseguir una transformació justa, equilibrada i sostenible del sector agroalimentari. Amb aquestes polítiques es vol contribuir a la transformació digital del medi rural com a eina per fer més atractives les condicions de vida, treball i emprenedoria, i afavorir, d'aquesta manera, la instal·lació de joves, dones i talent en el territori.


Per a les actuacions de desenvolupament rural, el MAPA disposarà de 1.489 M?, 1.365 M? dels quals corresponen a transferències del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER). Cal destacar els treballs que s'emprendran en matèria de regadiu, amb l'objectiu d'aconseguir fer un ús més eficient dels recursos hídrics i, d'aquesta manera, generar valor afegit a les produccions. Per impulsar-los es disposarà de 38,4 M?.


A aquesta quantitat s'hi han de sumar els 260 M? per a inversions, a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE, que rebrà SEIASA per desenvolupar la política de regadiu. En els pròxims pressupostos, tindran una menció especial les assegurances agràries, una de les polítiques principals del Ministeri i pilar fonamental de la política agrària d'Espanya, que contribueix a mantenir les rendes dels pagesos i a la viabilitat econòmica de les explotacions.


Atesa la creixent importància que té, el pressupost previst per subvencionar l'assegurança agrària en el Pla 2021 puja a 251,2 M?, una dotació que supera en 40 M? el pressupost aprovat durant els 5 últims anys.


Així mateix, es posa en valor la línia de 10,65 M? per renovar maquinària agrícola, una xifra que representa un increment notable de gairebé un terç respecte de la del pressupost anterior.


MÉS DINERS PER A LA PESCA


El pressupost en matèria pesquera inclou dues grans línies d'actuació. La primera, dotada amb 27,5 M? (+42,5 %), dirigeix els esforços a protegir els recursos pesquers i el desenvolupament sostenible, amb inversions per a l'operativitat dels vaixells de recerca pesquera i per a les reserves marines.


La segona línia disposarà de 54,28 M? (+25,2 %) per millorar les estructures i els mercats pesquers, en l'àmbit de la qual s'enquadren actuacions per assegurar l'operativitat de mitjans d'inspecció, i també establir un sistema d'informació pesquer (SIPE).


En l'àmbit de l'ordenació de la flota pesquera espanyola, es preveu crear una línia de 10 M? (inclosa la partida prevista en el mecanisme de recuperació) per afavorir el finançament al sector pesquer extractiu, aqüícola i transformador, mitjançant el refiançament d'avals a través de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària.