Agricultura

Presentada la nova planificació hidrològica

23/06/2021

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha presentat avui els esborranys dels plans hidrològics del tercer cicle, per al període 2022-2027, una eina clau que permetrà abordar la gestió de l'aigua a Espanya durant els propers sis anys, en línia amb els principis i les estratègies del Pacte Verd Europeu i amb els objectius d'adaptació al canvi climàtic.


"El nostre país ja està experimentant alteracions importants del règim hídric i les previsions a mig i llarg termini alerten d'una reducció de la disponibilitat d'aigua, de l'augment de les superfícies àrides o semiàrides i d'una freqüència i intensitat majors de fenòmens extrems", ha recordat la vicepresidenta. "En aquest context, els plans hidrològics no poden seguir avalant pràctiques del passat que ens han conduït a la sobreexplotació dels aqüífers, la contaminació de les masses d'aigua i el deteriorament dels nostres rius", ha afegit.


La nova planificació, que inicia avui la seva fase de consulta pública, permetrà prioritzar millor els usos de l'aigua, gestionar les grans crescudes d'aigua i sequeres i definir uns cabals ecològics que assegurin la protecció de les aigües i els seus ecosistemes, amb un canvi de tendència clar en la gestió d'aquest recurs.


Així mateix, els plans tenen l'objectiu de reduir les pressions que suporten les masses d'aigua, millorar els sistemes de depuració, fomentar l'estalvi la reutilització d'aigua i atendre les demandes d'aigua de manera que siguin compatibles amb el seu bon estat, el que permetrà assegurar la qualitat i la quantitat del recurs.


D'acord amb els escenaris de menor disponibilitat d'aigua, una de les novetats dels plans és que contenen mesures concretes d'adaptació al canvi climàtic per a cada demarcació, en coherència amb les directrius establertes per la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica i del Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic (PNACC 2021-2030).


En grans xifres globals, més complexes quan es descendeix a l'escala dels múltiples factors que cal tenir en compte en la planificació hidrològica i de la gran variabilitat geogràfica, la reducció en la disponibilitat d'aigua per als diferents usos aconsella plantejar disminucions de l'ús de l'aigua de prop del 5% el 2030 i del 15% el 2050.