Sabies que

Poques modificacions en els ajuts i pagaments directes de la DUN per a la pròxima campanya

01/01/2020

El Consell de Ministres va aprovar el 31 d'octubre passat un reial decret (628/2019) que regula l'aplicació dels ajuts i pagaments directes de la DUN per a la pròxima campanya. La presentació dels expedients de sol·licitud única començarà l'1 de febrer i serà un any de continuïtat del sistema implantat el 2015, en el qual s'introduiran poques modificacions.


REFORÇAR LA FIGURA DE L'"AGRICULTOR ACTIU"


Com a canvis més importants en relació amb aquest any passat, es torna a reforçar la figura de l'"agricultura activa", amb més controls sobre els titulars que, per tenir una activitat principal molt diferent de l'agrària, s'inclouen a la "llista negativa" de sol·licitants, a fi de comprovar que el perceptor realment exerceix l'activitat. Així, es redueixen de tres a un els criteris per acreditar que una persona o grup de persones inclosos en aquesta "llista negativa" (aeroports, empreses immobiliàries, etc.), són agricultors actius.


FLEXIBILITZAR L'ACCÉS ALS AJUTS PER ALS JOVES


Es facilita l'accés dels joves als drets de pagament bàsic de la reserva nacional i a l'ajut complementari, eliminant burocràcia i requisits de comprovació. RAMADERS Els ramaders amb drets especials ?sense hectàrees admissibles el 2014?, que no hagin sol·licitat ajut de la DUN durant dues campanyes seguides, perden la possibilitat de sol·licitar-lo.


CONTROLS PER MONITORITZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ


Així mateix, s'introduiran ajustaments tècnics derivats de la incorporació dels controls per monitorització amb satèl·lit de superfícies DUN als règims d'ajuts, i s'establirà un nou termini de modificació de la sol·licitud única a les zones en què es dugui a terme aquesta mena de control, a fi d'unificar les dates perquè es compleixin els requisits. També se simplificarà la declaració dels conreus hortícoles i fruiters.