Ramaderia

Una plataforma informàtica permetrà identificar els animals improductius de la cabana de manera automatitzada

24/11/2022

Amb l'objectiu de millorar la viabilitat de les explotacions de ramat boví, oví i caprí en extensiu, com també el seu impacte ambiental, a més de disposar d'una informació útil i veraç que faciliti la presa de decisions gràcies a l'ús de les noves tecnologies i la digitalització, neix el grup operatiu Mejora de la Eficiencia de las Ganaderías Andaluzas, més conegut com a MEGA.


El consorci del grup operatiu, que acaba de fer les primeres passes, està format per les cooperatives ramaderes COVAP (Còrdova), Nuestra Señora de los Remedios-Picasat (Cadis) i CorSevilla (Sevilla); per Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía; per l'Agrupació de Defensa Ramadera Sanitària (ADGS) Altiplano Segureño; per la Federació Andalusa d'Associacions de Caprí de Raça Pura Cabrandalucía; per l'empresa tecnològica Cívica Software, i per la Fundació Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP). De tots els integrants, COVAP duu a terme la coordinació tècnica del projecte.


En total, són unes 145 les ramaderies que aporten els partners del grup operatiu, les quals serveixen de mostra per desenvolupar les accions del MEGA. La ramaderia extensiva és un sector altament vulnerable; el canvi climàtic, la competitivitat dels mercats, l'exhauriment dels recursos naturals, com també un augment de la demanda d'aliments per causa del creixement de la població mundial, són amenaces que posen en risc la seva supervivència. Els ramaders han d'evolucionar vers un sistema de producció molt més eficient, sostenible i optimitzat: un camí possible gràcies a l'ús de noves tecnologies com el Big Data.


El projecte inclou el desenvolupament d'una interfície de programació d'aplicacions (API, per les sigles en anglès) que permetrà l'accés a les dades del Sistema Integral de Gestió Ramadera d'Andalusia (SIGGAN), la base de dades d'identificació i registre que gestiona la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural. També, una plataforma web i una aplicació (app), que l'usuari final podrà fer servir tant en mòbils com en altres dispositius.


El desenvolupament de la plataforma web i l'app facilitarà a tècnics i ramaders la recollida de dades i l'anàlisi tècnica i econòmica de l'activitat ramadera, imprescindible per a la presa de decisions. Aquesta plataforma, que permet emmagatzemar i gestionar en temps real tota la informació que es vagi generant, destacarà per la seva facilitat i simplicitat a l'hora d'introduir les dades i a la de generar els resultats rellevants, també fàcils d'interpretar, ja que és la millor manera de garantir-ne la usabilitat al llarg del temps.