Agricultura

Planas presenta el Pla estratègic de la PAC

30/12/2021

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha presentat al Consell de Ministres el Pla estratègic per a l'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya a partir de l'any 2023, que el Govern espanyol remetrà a la Comissió Europea perquè l'aprovi. Així es complirà el que estableixen els nous reglaments. Planas ha destacat que el pla està "prou dotat per afrontar els grans reptes del sector", amb 47.724 milions d'euros que superaran els 50.000 si s'hi sumen les aportacions estatal i autonòmica per cofinançar mesures de desenvolupament rural.


El ministre ha destacat que Espanya comptarà amb política agrària més justa, més social i més sostenible per potenciar un sector agroalimentari que és estratègic en l'economia nacional i que comptarà amb el pressupost i les eines necessàries per poder afrontar els reptes econòmics, socials i mediambientals de la propera dècada, d'acord també amb les noves demandes dels consumidors.


Així, ha ressaltat que hi haurà una millor distribució dels fons entre els agricultors i ramaders, "més equilibrada i més justa", perquè en haver dut a terme una anàlisi des de zero per determinar el diagnòstic abans de l'elaboració del pla, s'han pogut identificar millor les necessitats reals de cada sector. Aquesta és, ha destacat el ministre, una diferència important respecte d'altres reformes, en què simplement s'aplicaven els reglaments europeus.


L'objectiu és donar suport a l'agricultura professional i familiar per millorar-ne la competitivitat alhora que se n'impulsen canvis, profunds però graduals, que remunerin el compromís mediambiental de pagesos i ramaders, alhora que permeten augmentar-ne l'eficàcia i garanteixin uns pagaments més justos i eficients.


El dia 6 de desembre, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar el text definitiu dels tres reglaments que regiran la PAC en el període 2023-2027. Aquests nous reglaments permetran aplicar el pressupost de la PAC acordat pel Consell Europeu el juliol del 2020 i que en el cas d'Espanya suposen 47.724 milions d'euros per a tot el període 2021-2027.


El lliurament del Pla estratègic a la Comissió Europea, que s'ha de fer abans de l'1 de gener del 2022, suposa la culminació d'un treball iniciat fa més de tres anys, durant els quals el ministeri ha treballat conjuntament amb les comunitats autònomes per definir el contingut de la proposta, i ha mantingut contacte i diàleg constant amb les organitzacions professionals agràries, cooperatives agroalimentàries i les organitzacions civils de caràcter ambiental, així com amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i amb els serveis de la Comissió Europea.