tractor
Al dia

El Pla Renove eleva la seva pressupost fins a 9,5 M €

03/02/2022

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, va informar recentment al Congrés dels Diputats que el Pla Renove 2022 disposarà d'una partida pressupostària de 9,5 M€, gairebé un 50 % més que aquest any, ajudes que es van esgotar en menys de 24 hores després d'obrir-se el termini de sol·licitud el 15 de juny.

Segons el MAPA, l'experiència acumulada després de cinc anys de funcionament del Pla Renove permet en les dues properes convocatòries (2022 i 2023) ampliar el tipus de màquines subvencionables; augmentar la quantia base dels ajuts i la quantia total en consonància amb les prioritats (classificació energètica, absència d'estructura de protecció homologada o última fase d'emissions, entre d'altres), així com incloure altres formes d'adquisició com llegendònim o rènting, alternatives per les quals cada vegada opten més agricultors, segons les seves necessitats específiques.

Es preveu que el Ministeri d'Agricultura aprofiti la celebració de la pròxima Fira Internacional de Maquinària Agrícola (FIMA) 2022, la cita de la qual s'ha traslladat amb motiu de l'expansió de la COVID-19 de febrer al 26-30 d'abril, per anunciar la normativa de convocatòria i els terminis que s'aplicaran a les sol·licituds d'ajuda del Pla Renove 2022.

El cost dels insums es "come" gairebé la renda agrària

Malgrat l'aparent comportament neutral de la renda agrària el 2021, el Ministeri d'Agricultura constata, en la seva primera estimació, que aquest exercici ha estat convuls a causa dels forts increments en els costos dels insums agraris (+13,0 %), que van suposar una despesa de 26.875 M€, equivalent per tant a gairebé un 95 % de la renda agrària.

Aquests augments en els costos intermedis no van acabar de visualitzar-se, en canvi, en l' evolució de la renda agrària a causa del bon comportament de determinats sectors de la producció, que venen a compensar l' increment dels costos de producció. Quant als preus dels inputs, es va produir una pujada generalitzada en tots els grups, destacant la pujada experimentada pels preus de l'energia (+34,1 %), seguida de fertilitzants (+22,1 %), pinsos (+14,2 %) i, en menor mesura, productes fitosanitaris (+2,6 %), llavors (+1,5 %) i despeses veterinàries (+1,1 %). La renda agrària en termes corrents per unitat de treball anual (UTA) ha disminuït un 4,6 %, fins a assolir els 34.437 €, en incrementar-se en un 5 % volum de treball en l' agricultura expressat en UTA.