Agroeconomia

Pla Renove 2019

01/03/2019

El nou pla Renove que posarà en marxa el MAPA aquest 2019, dotat amb 5 M?, afectarà tota mena de màquines i equips agrícoles i no només, com l'any passat, a la renovació de cisternes distribuïdores de purins ramaders.


Parc nacional de maquinària automotriu el 31 de desembre de 2018


1.118.886 ? tractors


280.660 ? MOTOCULTORS I MOTOMÀQUINES


53.528 ? recol·lectores de cereals


8.845 ? equips de càrrega


3.467 ? camions agrícoles


2.659 ? altres recol·lectores


2.624 ? veremadores 1.897 ? altres màquines automotrius


1.460 ? recol·lectores de farratge


1.151 ? recol·lectores de cotó


1.059 ? recol·lectores d'hortalisses


993 ? recol·lectores de remolatxa


La patronal de la maquinària agrícola, ansemat, calcula que a espanya hi ha 9.000 tractors amb més de 35 anys d'antiguitat i en funcionament, amb un clar risc d'accidents al camp.