R+D+i

Pla Estratègic Horizon Europe 2021-2024

13/04/2021

La Unió Europea compta ja des de mitjans de març amb el primer Pla Estratègic Horizon Europe 2021-2024 de recerca i innovació, que disposarà de 95.000 milions d'euros i fixa les orientacions estratègiques a les quals es destinaran les inversions públiques en el primer quadrienni del programa, i garantirà que les accions en matèria d'R+D+I contribueixin a l'execució de les prioritats de la UE. Entre elles, com ja és de sobres conegut, anar cap a una Europa climàticament neutra i verda, una Europa adaptada a l'era digital i una economia al servei de les persones.


D'entrada, aquest pla estableix quatre orientacions estratègiques per a les inversions que es duguin a terme en recerca i innovació en el marc d'Horizon Europe durant aquest període. Es tracta de les següents: promoure una autonomia estratègica oberta, liderant el desenvolupament de tecnologies, sectors i cadenes de valor digitals, capacitadors i emergents que es considerin claus; restaurar els ecosistemes i la biodiversitat d'Europea i gestionar els recursos naturals de forma sostenible; convertir Europea a la primera economia circular, climàticament neutra i sostenible, basada en la tecnologia digital, i crear una societat europea més resilient, inclusiva i democràtica.


El pla identifica també les associacions europees cofinançades i coprogramades i les missions de la UE que han de rebre suport a través d'Horizon Europe. Entre elles, les associacions que han de cobrir àmbits considerats essencials, com l'energia, el transport, la biodiversitat, la salut, l'alimentació (alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient) i la circularitat, que complementen les 10 associacions europees institucionalitzades que la Comissió Europea ja va proposar al febrer.


Pel que fa a les missions de la UE, fan referència als reptes mundials que s'han d'abordar i que afecten la nostra vida quotidiana, amb objectius ambiciosos i inspiradors però, alhora, realitzables. Entre aquestes missions, en el nostre àmbit de tasca informativa destaquem l'adaptació al canvi climàtic, la protecció dels nostres oceans i la garantia de la salut de terra i dels aliments.


Un cop aprovat, les prioritats establertes en aquest primer pla estratègic s'aplicaran mitjançant el programa de treball d'Horizon Europe, que estableix les oportunitats de finançament per a activitats d'R+D+I a través de convocatòries temàtiques de propostes i temes. Les primeres propostes es publicaran aquesta primavera de 2021 i es presentaran a les Jornades Europees de Recerca i Innovació, previstes per als dies 23 i 24 de juny.


Aquest pla estratègic es va elaborar després que es dugués a terme un ampli procés de disseny amb la participació del Parlament Europeu, dels estats membres, de les parts interessades i del públic en general. S'hi van presentar més de 8.000 contribucions en les diverses fases del procés de planificació.