Sabies que

Pla dels cellers espanyols per lluitar contra el canvi climàtic a la vinya

01/03/2019

La Federació Espanyola del Vi (FEV) treballa actualment en un pla d'actuació per impulsar la lluita contra el canvi climàtic a la vinya que té com a objectiu buscar, en col·laboració amb les diverses administracions públiques, possibles vies de finançament, tant dins com fora de la PAC, que permetin al sector desenvolupar estratègies per frenar els alarmants efectes del canvi climàtic sobre el sector del vi.


El pla té tres línies estratègiques


Inversió directa


Facilitar als cellers i viticultors l'accés a les eines d'adaptació que comporten una investigació directa en tecnologia i/o mecanismes de mitigació (plataformes de gestió de vinyes, instal·lacions de regatge gota a gota, sensorització, molins antiglaçades, tendals d'ombra, etc.).


R+D+I


Canalitzar les diverses necessitats de coneixement i tecnologia que el sector identifiqui en l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic, a través del desenvolupament de projectes de R+D+I en col·laboració amb centres de recerca, tant de manera individual com a través de la creació de consorcis.


Formació i divulgació


Facilitar la informació existent amb relació a les diverses estratègies de lluita contra el canvi climàtic a tot el sector vitivinícola, amb l'objectiu d'augmentar-ne la conscienciació i el grau de coneixement sobre mesures eficaces.


Així mateix, la FEV té en marxa el certificat Wineries for Climate Protection que, des del 2016, defineix els criteris que hauria de complir un celler sostenible en l'aspecte mediambiental. La certificació WfCP està orientada a la millora contínua i a la sostenibilitat dels cellers, i actua en quatre pilars fonamentals: reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), gestió de l'aigua, reducció de residus i eficiència energètica i energies renovables.