Sabies que

El Pla d'Assegurances Agràries Combinades tindrà més de 216 M? el 2020

01/01/2020

El 41è Pla d'Assegurances Agràries Combinades disposarà d'un pressupost prorrogat de 216,43 M?, un 97,6 % del total dels quals es destinarà a subvencionar part del pagament de les primes als productors agraris, segons es va aprovar a finals del mes d'octubre passat. El pla inclou totes les línies d'assegurança agrícola, ramadera, aqu?ícola i forestal, el període de contractació del qual tindrà lloc al llarg de l'any 2020, juntament amb els percentatges de subvenció establerts per a cadascuna, en funció de quina sigui la modalitat d'assegurament que es triï.


Al llarg d'enguany es pretén, principalment, actualitzar les bases de dades de rendiments de les línies d'assegurances que ho requereixin; avançar en el desenvolupament d'una modalitat d'assegurament renovable, com a contribució a la simplificació del procés de contractació i a la fidelització dels productors; perfeccionar la cobertura d'atacs d'animals salvatges al bestiar extensiu; establir noves cobertures per a oví i caprí d'aptitud làctia, i perfeccionar determinades garanties a les línies avícoles.


33,47 M? va augmentar el pressupost el Govern per finançar part de les pòlisses de l'assegurança agrària del Pla del 2019


També es pretén analitzar la modificació de l'assegurança d'explotació de bestiar vacum d'enceball; millorar la cobertura de danys per sequera en el conreu d'alfals; dissenyar noves opcions d'assegurament a la línia d'explotacions olivareres; veure la viabilitat de l'assegurança de rendiments en el conreu de l'avellana, i analitzar una assegurança col·lectiva per al conreu de l'alvocat a les illes Canàries.


SINISTRALITAT el 2019


(31 d"desembre. Dades Agroseguro)


La previsió de sinistralitat acumulada fins al 31 d"desembre pujava a 640,74 M?.


La superfície agrícola sinistrada fins a aquesta data era d"1.894.330 hectàrees.


- Cereals, cirera, cítrics, fruiters, ametlla, raïm de vinificació i hortalisses són els conreus més afectats.


- Sequera, gelades, pedra, temporals de vent i dos DANA són els fenòmens climàtics que han danyat les produccions agrícoles