Agricultura

El Pla d'assegurances agràries combinades estarà disponible l'1 de setembre

30/08/2019

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els béns i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de conreu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança d'explotacions olivareres, inclòs en el quadragèsim Pla d'assegurances agràries combinades.


L'Ordre APA/861/2019 explica les condiciones mínimes de contractació de l'assegurança principalen què es detallen els riscos de varietats d'oliva, plançons i instal·lacions, però deixa descobertes les oliveres disseminades a una distància superior a 20 metres entre elles o les parcel·les en estat d'abandonament.La protecció és contra riscos naturals com ara pedra, fauna silvestre, incendi, pluja torrencial, pluja persistent i vent huracanat.


A més, es precisen els béns assegurables d'altres varietats de conreu, com el ginjoler, castanyer, aranyoner, magraner, figuera, kiwi, codonyer i nesprer, garrofer, ametller, noguera, pacaner i festuc.


Així mateix, el MAPA ha difós les condicions per sol·licitar lalínia d'assegurança per a fruita seca i la del nesprer i altres fruiters.


La norma també incloules instal·lacions i els plançons durant la fase de desenvolupament prèvia a l'entrada en producció.


La subscripció de l'assegurança plantejada a l'Ordre APA/861/2019 per a fruiters, fruita seca i nesprerscomença l'1 de setembre.