A fons

El PERTE agroalimentari tindrà un impacte de 3.000 M€ a l'economia

07/04/2022


El passat 8 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) agroalimentari per dotar aquest sector del finançament i de les línies d'actuació necessàries per emprendre els canvis a què haurà de fer front a la propera dècada.Per això, el sector comptarà amb una inversió pública de 1.002,91 M€ fins al 2023, però es preveu que generi un impacte total a curt i mitjà termini en l?economia d?uns 3.000 M€, en incloure una inversió privada que el Govern xifra en 2.000 M€ més, amb una previsió de creació neta de fins a 16.000 llocs de treball.


Aquest PERTE compta amb mesures gestionades pels ministeris d?Agricultura, Pesca i Alimentació; d'Indústria, Comerç i Turisme; d'Afers Econòmics i Transformació Digital, així com del de Ciència i Innovació, i va dirigit a propiciar la transformació de tota la cadena agroalimentària i impulsar la modernització i la digitalització del sector, el seu creixement econòmic i la cohesió territorial.


Com recorda el Govern, els PERTE són una nova figura, amb vocació de permanència, concebuda com un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els que hi hagi una clara fallada de mercat, externalitats importants o una iniciativa insuficient o capacitat dinversió per part del sector privat.


Segons va subratllar el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, després del Consell de Ministres, aquest PERTE s'emmarca dins de l'estratègia global de la política del Govern en relació amb el sector agroalimentari que, juntament amb la Política Agrària Comuna, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Fons Europeu Marítim de la Pesca i l'Aqüicultura, sumen més de 50.000 M€ i suposen "la xifra més alta d'injecció de fons públics que s'hagi produït mai al sector".


Tres eixos prioritaris dactuació:


Aquest PERTE es basa en tres eixos prioritaris, que aborden actuacions transformadores sobre la cadena de valor industrial, mesures de suport a la digitalització del sector agroalimentari i la recerca científica.


Eix 1 Dotació 400 M€:


Paquet de suport específic per a la indústria agroalimentària, amb l'objectiu de millorar els seus processos de producció, vinculats a la seva competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat de la producció d'aliments.


La principal mesura, gestionada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, impulsarà projectes tractors que millorin la competitivitat, la sostenibilitat i la traçabilitat de la indústria alimentària.


Eix 2 Dotació 454,35 M€:


Mesures concretes per donar suport al procés d'adaptació digital i que s'estengui a tots els agents que formen part de la seva cadena de valor (agricultors i ramaders i cooperatives, petites i mitjanes empreses de producció, transformació i comercialització). Destaca, per a les petites empreses i microempreses agroalimentàries, així com per a autònoms, el Programa Kit Digital, del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, del qual es podrien beneficiar amb uns 275 M€ amb l'objectiu que digitalitzin els seus processos o posin a marxa una botiga en línia.


Des del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les mires posades en pagesos i ramaders, el desenvolupament del Sistema d'Informació d'Explotacions Agràries (SIEX) pretén avançar en la digitalització del quadern de camp per simplificar la relació amb l'Administració, dades que podran utilitzar per millorar-ne la gestió empresarial.


Eix 3 Dotació 148,56 M€:


Mesures específiques de suport a la innovació i la recerca per aconseguir un sector agroalimentari competitiu a totes les baules. Una de les línies de R+D+i que es farà de la mà de les comunitats autònomes permetrà avançar a través de diversos projectes prioritaris d'agroalimentació i de les ciències del mar en productivitat, competitivitat, sostenibilitat i qualitat.


L'impacte del PERTE agroalimentari assegura així una sèrie de mesures i actuacions basades en línies estratègiques:


· Impulsar la transformació tecnològica de tot el sector, el desenvolupament tecnològic, accelerar la transformació digital dels actors implicats, l'ús del big data i noves eines digitals, així com l'adaptació al nou entorn imposat per l'economia digital.


· Aprofundir en el subministrament d'aliments sans, segurs i saludables, associat amb processos industrials que millorin la descarbonització i en minimitzin l'impacte en termes de sostenibilitat.


· Millorar la dimensió i la cohesió social del sector agroalimentari. Es tracta de donar suport als joves, protegir els segments més vulnerables, facilitar la incorporació de les dones, apostar per la R+D i per la capacitació i formació contínua.


· Impulsar el desenvolupament d?una economia circular i reduir l?impacte ambiental del sistema agroalimentari, fomentant un ús eficient dels recursos naturals il?energia en la producció d?aliments i adoptant mesures en matèria de transport, emmagatzematge, envasament i malbaratament d?aliments.


La FIAB confia en ajudes directes


La Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) va valorar positivament les línies d'inversió del PERTE per al sector agroalimentari, tot i que considera insuficient la dotació econòmica prevista per a la indústria.


"Creiem que, atès el pes de la indústria espanyola d'aliments i begudes a l'economia espanyola, la quantia assignada és insuficient per transformar el sector", opina Mauricio García de Quevedo, director general de la FIAB, que confia que aquest PERTE es vegi complementat amb una línia d'ajudes directes que permetin aquesta transformació definitiva