Ramaderia

El perillós impacte de l'estratègia Farm to Fork

18/08/2021

En tots els escenaris contemplats possibles, l'efecte de l'aplicació de l'estratègia Farm to Fork amb una reducció dràstica de l'ús d'entrades en agricultura i ramaderia, fa preveure una reducció sense precedents tant de la capacitat de producció de la UE com dels ingressos d'agricultors i ramaders europeus.


De l'informe elaborat pel JointResearchCenter (JRC) europeu es desprèn que la reducció de les emissions agrícoles a Europa podria arribar al28,4% gràcies a l'aplicació del conjunt d'estratègies previstes per la Comissió. Aquest fet, que seria conseqüència de la pèrdua de producció agrícola, tindria com a contrapartida greu els augments d'emissions en tercers països per compensar aquesta baixada de productivitat europea.


Feia més d'un any que les organitzacions sectorials demanaven una avaluació objectiva de les mesures que es volen aplicar en el marc de l'estratègia De la granja a la taula. Les dates i les formes en què s'ha publicat l'informe evidencien una intenció clara que aquest informe passi tan desapercebut com sigui possible atès que tots els sectors productius, i especialment la ramaderia, en surten força perjudicats, amb descensos de producció del 5% al15%. Les conclusions d'aquest informe no fan més que confirmar les males prediccions de la majoria dels estudis que ja s'han dut a terme sobre aquest assumpte, afirmen des d'Asoprovac.


L'increment mitjà dels costos de producció seria de prop del10%, amb l'evident impacte negatiu per a la majoria de les rendes d'agricultors i ramaders. La carn de boví augmentaria de preu d'un 14% a un 24% per la reducció de la cabanya, i les importacions no compensarien la caiguda d'oferta de la UE. Aquest increment de preus podria portar a un impacte positiu en la renda dels ramaders que desgraciadament en la pràctica no s'acabaria de materialitzar per la reducció de la demanda i per les importacions a preus més barats. És a dir, la disminució d'oferta interna prevista del16% portaria a la disminució de la demanda i viceversa, i això empitjoraria l'accés econòmic delconsumidor a la carn de boví. També el sector dels cereals patiria una reducció de renda ja que l'increment del8,2% de preus alproductor no compensaria la caiguda de l'11% delrendiment.


Els resultats del model aplicat mostren l'empitjorament de la balança comercial en diversos sectors i, en el cas delboví, l'increment de les importacions d'Austràlia, Nova Zelanda i dels països delMercosur triplicaria els contingents aranzelaris i els acords bilaterals.


Malgrat el clar compromís del sector a afrontar els canvis necessaris per reduir les emissions, la bretxa entre els productors europeus i els competidors internacionals serà cada vegada més gran, i això conduirà a una situació totalmentinsostenible per als nostres ramaders. La Unió Europea, per tant, ha de pensar en clau global si no volem que es produeixi una deslocalització de les nostres produccions.


Així doncs, cal considerar les conseqüències de les quals alerta l'informe per elaborar els plans estratègics dels propers mesos i les polítiques en general que afectin a la nostra ramaderia. Des d'Asoprovac esperem que aquest document es pugui utilitzar com a una base sòlida per reflexionar i debatre amb les nostres administracions sobre si la direcció presa és la correcta, ja que la nostra sobirania alimentària està en perill.